Виплата коштів на тверде паливо та скраплений газ готівкою – 2017

Інформація щодо 2018 року. 

Управління соціального захи­сту населення Бородянської райдержадміністрації доводить до відома жителів Бородянського району, які мають право для придбання твердого палива, що 15.05.2017 р. головою Київської обласної державної адміністрації підписано розпорядження «Про затвердження натуральних норм забезпечення населення твер­дим паливом і скрапленим газом, згідно з якими у 2017 році бу­дуть надаватися пільги і житлові субсидії готівкою для відшкоду­вання витрат на їх придбання особам, які мають право на такі пільги та проживають у Бородянському районі».

Надання пільг готівкою буде здійснюватися відповідно до Порядку, затвердженого поста­новою КМУ від 31.01.2007 р. №77. Право на отримання даної компенсації мають особи, які не мають централізованого та інди­відуального опалення, а здійсню­ють опалення будинків твердим паливом (дрова). Для одержання готівки на придбання твердого палива та скрапленого газу піль­говики звертаються до сільської або селищної ради за місцем ре­єстрації із заявою встановленого зразка, яка в подальшому пере­дається уповноваженою особою до УСЗН для нарахування та виплати даної компенсації. Ви­плата буде проводитись через відділення ощадного банку, які знаходяться на територі­ях сільських та селищних рад.

Для отримання коштів кожен пільговик при подачі заяви пови­нен додати номер діючого рахунку, завірений представником бан­ку, на який будуть перераховані кошти (дані по рахунку повинні бути за той місяць, у якому буде подаватися заява), ксерокопію паспорта (1, 2 ст. та прописка), також при собі мати ідентифіка­ційний номер.

Розміри готівкових коштів зале­жать від категорії пільговика та граничного показника вартості 1 т твердого палива, який на 2017 р. затверджений розпоряджен­ням КОДА №251 від 15.05.2017 р., для жителів Київської області в сумі 2162 грн. Таким чином, розмір готівки, яка буде випла­чуватися на придбання твердого палива у 2017 р. буде складати для:

  • осіб, які постраждали внаслі­док аварії на ЧАЕС 1-2 категорій -1081 грн.;
  • учасників війни та членів сі­мей померлих ветеранів війни – 1081 грн.;
  • учасників бойових дій – 1621 грн. 50 коп.;
  • інвалідів війни – 2162 грн.;
  • не працюючим пенсіонерам із числа медичних, педагогічних, культпрацівників, бібліотекарів – 2162 грн.;
  • ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ – 1081 грн.;
  • багатодітним сім’ям з дітьми – 1081 грн.

Також доводимо до відома, що з травня 2016 року відбулися зміни у порядку надання жит­лових субсидій та пільг. У разі призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу осо­бам, які зареєстровані (фактич­но проживають) у житловому приміщенні (будинку), у період її отримання не нараховують­ся. Тобто особи, які отримують компенсацію на тверде паливо та скраплений газ, повинні осо­бисто звернутися до управлін­ня та написати заяву про вибір пільги чи субсидії.

За довідками звертатись за тел.: (04577) 5-19-93.

 

Залишити відповідь