Виконання селищного бюджету за І квартал 2018 року

Аналіз виконання бюджету по Немішаївській селищній раді за 1 квартал 2018 року свідчить про те, що фінансове забезпечення здійснюється у відповідності до бюджетних призначень, передбачених рішенням 21 сесії сьомого скликання від 21.12.2017 р. «Про селищний бюджет Немішаївської селищної ради на 2018 р.».
План надходжень до бюджету Немішаївської селищної ради за 1 квартал 2018 року по загальному фонду виконаний в цілому на 107,64%.

Із запланованих доходів по загальному фонду – 2 426 200,00 грн., фактично отримано – 2 611 572,96 грн, перевиконано доходів на суму 185 372,96 грн.

По спеціальному фонду по доходах  план за 1 квартал 2018 року,  виконаний в розмірі 60,64%. Із запланованих доходів по спеціальному фонду 2 604 068,97 грн, фактично надійшло коштів до бюджету в сумі 2 719 437,23 грн,  з перевиконанням доходів в сумі 115 368,26  грн.

План по доходах по загальному та спеціальному фондах на перший квартал 2018 року затверджено в сумі 177 868,97 грн, надійшло доходів до бюджету в сумі 107 864,27 грн, недоотримано доходів в сумі -70 004,70 грн.

Здійснено касових видатків по установі за 1 квартал 2018 року в сумі 1 130 853,47 грн.

Пояснювальна по Звіту про виконання доходів за 1 квартал 2018 року.

Виконання доходів (загальний і спеціальний фонд) за 1 квартал 2018 року.

Виконання доходів (загальний і спеціальний фонд) за 1 квартал 2018 року (завантаження з зовнішнього ресурсу).