Виконання бюджету за І півріччя 2018 року

Аналіз виконання бюджету по Немішаївській селищній раді за 1 півріччя 2018 року свідчить про те, що фінансове забезпечення здійснюється у відповідності до бюджетних призначень, передбачених рішенням 21 сесії сьомого скликання від 21.12.2017 «Про селищний бюджет Немішаївської селищної ради на 2018 рік».

План надходжень до бюджету Немішаївської селищної ради за 1 півріччя 2018 року по загальному фонду виконаний в цілому на 104,80%. Із запланованих доходів по загальному фонду 4 877 600,00 грн, фактично отримано 5 111 546,79 грн, перевиконано доходів на суму 233 946,79 грн.

По спеціальному фонду по доходах  план за І півріччя 2018 року виконаний в розмірі 116,11%.

Із запланованих доходів по спеціальному фонду 178 668,97 грн фактично надійшло коштів до бюджету в сумі 207 445,19грн, перевиконано доходів в сумі 28 776,22 грн.

План по доходах по загальному та спеціальному фондах на перше півріччя 2018 року затверджено в сумі 5 056 268,97 грн, надійшло доходів до бюджету в сумі 5 319 090,98 грн, перевиконано доходів в сумі 262 723,01 грн.

Витрачено коштів за І півріччя 2018 року по загальному фонду бюджету в сумі 2 087 149,76 грн, по спеціальному фонду бюджету в сумі 2 774 095,72 грн.

Всього касові видатки складають 4 861 245,48 грн.

 

Код Найменування доходів План на

 2018 рік

План на 1 півріччя 2018 р. Надійшло доходів

 

Різниця

сума

Виконання

%

10000000 Податкові надходження 10090100,00 4784200,00 4982208,25 198008,25 104,14
11020000 Податок на прибуток підприємств 13500,00 13500,00 14682,78 1182,78 108,76
11020202 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 13500,00 13500,00 14682,78 1182,78 108,76
13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 100,00 100,00 0,00 -100,00 0,00
13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 100,00 100,00 0,00 -100,00 0,00
13010200 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 100,00 100,00 0,00 -100,00 0,00
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги 
1213900,00 613200,00 710068,64 96868,64 115,80
14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»; 1213900,00 6132200,00 710068,64 96868,64 115,80
18000000 Місцеві податки і збори 8862600,00 4157400,00 4257456,83 100056,83 102,41
18010000 Податок на майно 3954900,00 1800200,00 1644389,87 -155810,13 91,34
18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості», 18900,00 10400,00 5973,93 -4426,07 57,44
18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості», 40100,00 1600,00 59212,82 57612,82 3700,80
18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості»; 48000,00 36800,00 69269,12 32469,12 188,23
18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості»; 143700,00 44100,00 61160,04 17060,04 138,68
18010500 «Земельний податок з юридичних осіб»; 2691200,00 1131200,00 847199,24 -284000,76 74,89
18010600 «Орендна плата з юридичних осіб»; 677400,00 358400,00 414959,35 56559,35 115,78
18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»; 80200,00 48400,00 63346,65 14946,65 130,88
18010900 «Орендна плата з фізичних осіб»; 217900,00 131800,00 85768,72 -46031,28 65,07
18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб»; 25000,00 25000,00 25000,00 0,00 100,00
18011100 «Транспортний податок з юридичних осіб»; 12500,00 12500,00 12500,00 0,00 100,00
18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 610,00 610,00
18050000 Єдиний податок 4907700,00 2357200,00 2612456,96 255256,96 110,83
18050300 Єдиний податок з юридичний осіб 210300,00 105400,00 181419,26 76019,26 172,12
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 4697400,00 2251800,00 2431037,70 179237,70 107,96
20000000 Неподаткові надходження 190400,00 93300,00 129338,54 36038,54 138,63
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 8000,00 4500,00 4075,16 -424,84 90,56
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 1800,00 1800,00 1842,00 42,00 102,33
21010302 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 1800,00 1800,00 1842,00 42,00 102,33
21080000 Інші надходження 6200,00 2700,00 2233,16 466,84 82,71
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 6200,00 2700,00 2193,16 506,84 81,23
22081500 Адміністративні штрафи  та штрафні санкції  за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу  алкогольних напоїв та тютюну 0,00 0,00 40,00 40,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 182300,00 88800,00 125263,38 36463,38 141,06
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 16200,00 5700,00 11079,02 5379,02 194,37
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 16100,00 5600,00 10899,02 5299,02 194,63
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 100,00 100,00 180,00 80,00 180,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 166000,00 83000,00 114164,81 31164,81 137,55
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 166000,00 83000,00 114164,81 31164,81 137,55
22090000 Державне мито 100,00 100,00 19,55 -80,45 19,55
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі оформлення документів на спадщину і дарування 100,00 100,00 19,55 -80,45 19,55
24000000 Інші неподаткові надходження 100,00 100,00 0,00 -100,00 0,00
24060000 Інші надходження 100,00 100,00 0,00 -100,00 0,00
24060300 Інші надходження 100,00 100,00 -100,00 0,00
  Усього 10280500,00 4877600,00 5111546,79 233946,79 104,80

 

Виконання плану доходів по спеціальному фонду  за 1 півріччя 2018 року

 

Код

Найменування План на 2018 рік План на 1 півріччя 2018р. Надійшло доходів

 

Різниця

сума

Виконання

%

10000000 Податкові надходження 3400,00 2300,00 3939,47 1639,47 171,28
19000000 Інші податки та збори 3400,00 2300,00 3939,47 1639,47 171,28
19010000 Екологічний податок 3400,00 2300,00 3939,47 1639,47 171,28
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 1200,00 800,00 1589,47 789,47 198,68
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти 2200,00 1500,00 2350,00 850,00 156,67
20000000 Неподаткові надходження 80068,97 76368,97 75115,72 -1253,25 98,36
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 3700,00 0,00 0,00 0,00
24062100 Грошові стягнення за шкоду,заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 3700,00 0,00
25000000 Власні надходження  бюлжетних установ 76368,97 76368,97 75115,72 -1253,25 98,36
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 76368,97 76368,97 75115,72 -1253,25 98,36
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 76368,97 76368,97 75115,72 -1253,25 98,36
30000000 Доходи від операції з капіталом 100000,00 100000,00 26902,00 -73098,00 26,90
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  100000,00 100000,00 26902,00 -73098,00 26,90
33010000 Кошти від продажу землі 100000,00 100000,00 26902,00 -73098,00 26,90
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим) 100000,00 100000,00 26902,00 -73098,00 26,90
50000000 Цільові фонди 48400,00 0,00 101488,00 101488,00
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 48400,00 0,00  101488,00 101488,00
Усього 231868,97 178668,97 207445,19 28776,22 116,11

Витрати по бюджету загального фонду за 1 півріччя 2018року

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів План на 2018р План на 1 півріччя 2018р. Касові видатки

грн.

Фактичні видатки

грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2018р.

грн.

0150 «Організаційне, інформаційно-              0,00  0,00        0,00               0,00  0,00        0,00               0,00  0,00        0,00               0,00  0,00

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у

місті ради (у разі її створення),

міської, селищної, сільської рад»

2223300 1215700,00 936039,61 936039,61
3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям  ветеранів і осіб з інвалідністю,, діяльність яких має соціальну спрямованість» 25000 25000,00 4569,89 4569,89
3242 Інші заходи  соціального захисту і соціального забеспеченя 275000 138000,00 126000,00 126000,00
4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 214500 134500,00 72540,77 72540,77
6030 Організація благоустрою населених пунктів 1143900,00 678400,00 492604,07 492604,07
7130 Здійснення  заходів із землеустрою 100000 100000 59500,00 59500,00
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1203400 1203400,00 24180,71 24180,71
8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 8000,00 8000,00 3510,00 3510,00
8230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 219400,00 219400,00 97200,00 97200,00
8330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природніх ресурсів 192900,00 192900,00 0,00 0,00
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 484000,00 451600,00 271004,71 271004,71
Разом   6324400,00 4601900,00 2087149,76 2087149,76

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям)

5051 ГО СК «Немішаєве» – одержувач бюджетних коштів 235000,00 235000,00 0,00 0,00

Витрати по спеціальному фонду за  1 півріччя 2018 року

(Інші джерела власних надходжень )

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів План на 2018р Касові видатки

грн.

Фактичні видатки

грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2018р.

грн.

6030/3 Організація благоустрою населених пунктів
7700/3 Реалiзацiя програм допомоги i грантiв європейського Союзу, урядiв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, донорських установ 77453,45 71600,00 71600,00  

 

Разом 77453,45 71600,00 71600,00

 

Витрати по спеціальному фонду за 1 півріччя 2018 року

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів План на 2018р План на 1 півріччя 2018р. Касові видатки

грн.

Фактичні видатки

грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2017р.

грн.

0150/7 «Організаційне, інформаційно-              0,00  0,00        0,00              0,00  0,00        0,00              0,00  0,00        0,00              0,00  0,00

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у

місті ради (у разі її створення),

міської, селищної, сільської рад»

88000,00 88000,00 35590,00 35590,00

 

7220/7 Газифікація населених пунктів 50000 50000
7330/7 Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 624600,00 624600,00 12613,78 12613,78
7461/7 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1500000,00 1307100,00 8431,20 8431,20
7691/7 Виконання заходiв за рахунок цiльових фондiв, утворених Верховною Радою Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування i мiсцевими органами виконавчої влади i фондiв, утворених Верховною Радою Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого 348400 300000
8340/7 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 7100 2300,00
9750/7 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 1285300,00 1285300,00 1285249,00 1285248,00  
9770/7 Інші субвенції з місцевого бюджету 3379800,00 3379800,00 1360611,74 1360611,74
Разом 7283200,00 7037100,00 2702495,72 2702495,72

 

Використання бюджетних коштів за 1 півріччя 2018року

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Оплата праці і нарахування на заробітну плату Комунальні послуги та енергоносії Передача трансфертів на районний бюджет Інші витрати (поточні та капітальні видатки) Всього

витрат

0150 Органiзацiйне, iнформацiйно-аналiтичне та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi селищної ради 764952,00 38333,34 132754,27 936039,61
0150/7 Органiзацiйне, iнформацiйно-аналiтичне та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi селищної ради 35590,00 35590,00
3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям  ветеранів і осіб з інвалідністю,, діяльність яких має соціальну спрямованість» 4569,89 4569,89
3242 Інші заходи  соціального захисту і соціального забеспеченя 126000,00 126000,00
4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 72540,77 72540,77
6030 Організація благоустрою населених пунктів 12604,24 90386,69 389613,14 492604,07
6030/3 Організація благоустрою населених пунктів
7130 Здійснення  заходів із землеустрою 59500,00 59500,00
7220/7 Газифікація населених пунктів
7330/7

 

Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 12613,78 12613,78
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 24180,71 24180,71
7461/7 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 8431,20 8431,20
7691/7 Виконання заходiв за рахунок цiльових фондiв, утворених Верховною Радою Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування i мiсцевими органами виконавчої влади i фондiв, утворених Верховною Радою Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого
7700/3 Реалiзацiя програм допомоги i грантiв європейського Союзу, урядiв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, донорських установ 71600,00 71600,00
8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 3510,00 3510,00
8230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 97200,00 97200,00
8330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природніх ресурсів
8340/7 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 271004,71 271004,71
9750/7 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 1285249,00 1285249,00
9770/7 Інші субвенції з місцевого бюджету 1360611,74 1360611,74
Разом 777556,24 128720,03 2916865,45 1038103,76 4861245,48

One thought on “Виконання бюджету за І півріччя 2018 року

Comments are closed.