Порядок зрізання дерев на території селища

Згідно Закону України “Про благоустрій населених пунктів” видалення зелених насаджень може проводитися:

  • на земельних ділянках, переданих у власність – без погодження з органами влади за рахунок коштів їх власників;
  • на земельних ділянках, наданих у постійне користування або в оренду, – за рахунок коштів їх власників або користувачів та за попереднім узгодженням з Немішаївською селищною радою;
  • для інших об’єктів – лише після отримання документу, який посвідчує право на проведення таких робіт  та за кошти місцевого бюджету.

Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватися в разі, якщо стан таких пошкоджених зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян, а також майну громадян та/або юридичних осіб. В цьому випадку дозвільні документи оформляються після фактично проведених робіт і є доказом їх законності.

За загальним правилом видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюється за рішенням виконавчого органу Немішаївської селищної ради на підставі ордера.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОРДЕРУ НА ВИДАЛЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ:

  1. Письмова заява з зазначенням причини видалення зелених насаджень (Завантажити зразок заяви на спилення дерева);
  2. В разі проведення будівельних робіт додається дозвіл на виконання будівельних робіт та акт постійного користування земельною ділянкою або договір оренди землі.

Після отримання заяви компетентний орган утворює експертну комісію. Комісія у п’ятиденний строк після її затвердження визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і їх відновну вартість та складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню. Термін отримання ордеру складає 30 днів з дня подання заяви.

Підстави для відмови у наданні ордера:

1. Ненадання необхідних документів.

2. У поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними.

3. Заборона видалення окремих видів зелених насаджень.

4. Несплата відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Слід також пам’ятати, що за знищення або пошкодження зелених насаджень без дотримання встановленого порядку в населених пунктах, передбачається адміністративна відповідальність у вигляді накладення адміністративного штрафу:

  • на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 510 грн),
  • на посадових осіб або фізичних осіб – підприємців – від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 грн.).

Окрім сплати адміністративного штрафу органами місцевої влади буде покладено обов’язок відшкодувати усі збитки, нанесені незаконним видаленням зелених насаджень, в тому числі вартість робіт виконаних відповідними організаціями, які можуть бути найнятті для відновлення благоустрою певної території. Розмір таких збитків органу місцевої влади може значно перевищити фактичну відновлювальну вартість зеленого насадження, тому, як на нашу думку, зневаження обов’язком оформити в установленому порядку дозвіл на видалення навіть одного дерева або куща може призвести до неочікуваних наслідків.

Першочергові дії громадян під час виявлення рубки зелених насаджень.

One thought on “Порядок зрізання дерев на території селища

Comments are closed.