Положення про порядок продажу земельних ділянок комунальної власності, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, на території Немішаївської селищної ради

НЕМІШАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я


Про затвердження Положення 

про порядок продажу земельних ділянок комунальної власності, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, на території Немішаївської селищної ради 

         Відповідно до ст. 12, 128 та п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, Закону України «Про оцінку земель», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2002р. № 1531 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок» з наступними змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», з метою збільшення надходжень до бюджету селищної ради від продажу земельних ділянок комунальної власності під нерухомим майном фізичних та юридичних осіб, керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Положення про порядок продажу земельних ділянок комунальної власності, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, на території Немішаївської селищної ради, що додається.

  2. Затверджене Положення про порядок продажу земельних ділянок комунальної власності, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, на території Немішаївської селищної ради оприлюднити через офіційний веб-сайт Немішаївської селищної ради.

  3. Рішення набирає чинності після його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  соціально-економічного розвитку, підприємництва, торгівлі, розвитку інвестицій та земельних відносин.

Селищний голова С.В. Замідра

смт Немішаєве

-09-VІІ

19.10.2016

 

Додаток

до рішення Немішаївської

селищної ради

09-УІІ від 19.10.2016 року

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок продажу земельних ділянок комунальної власності, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, на території Немішаївської селищної ради

1.Загальні положення

1.1. Це Положення про порядок продажу земельних ділянок комунальної власності, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, на території Немішаївської селищної ради (далі – Положення) розроблено з метою удосконалення процедури набуття права власності на землю відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність», “Про оцінку земель”, інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні.

1.2. Положення визначає організаційно-правові засади і порядок продажу земельних ділянок шляхом викупу за заявами (клопотаннями) зацікавлених осіб, які мають у власності об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках комунальної власності.

1.3.Об’єктами продажу є земельні ділянки несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Норми цього положення поширюються на земельні ділянки, які розташовані в межах селища Немішаєве та можуть бути передані у власність згідно чинного законодавства України.

1.4.Суб’єктами правовідносин з продажу земельних ділянок є:

Продавець – Немішаївська селищна рада в межах повноважень, визначених Земельним Кодексом України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Покупці – громадяни, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які є власниками об’єктів нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках комунальної власності в селищі Немішаєве.

Уповноваженим органом Немішаївської селищної ради, який здійснює підготовку проектів рішень селищної ради про продаж (відмову в продажу) земельних ділянок під власним майном, забезпечує укладення договорів про сплату авансового внеску, контролює сплату авансового внеску та надходження коштів від продажу земельних ділянок, здійснює замовлення експертної грошової оцінки після проведення конкурсного відбору виконавців з проведення експертної оцінки земель є виконавчий комітет Немішаївської селищної ради.

Цей порядок не поширюється на продаж земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації.

2.Порядок продажу земельних ділянок комунальної власності, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, на території Немішаївської селищної ради

2.1.Продаж земельних ділянок за заявами (клопотаннями) зацікавлених осіб полягає в передачі права власності на земельну ділянку покупцю за ціною, визначеною на підставі експертної грошової оцінки відповідно до порядку, встановленого діючим законодавством. ( додаток 1).

Експертна грошова оцінка передбачає визначення ринкової ( імовірної ціни продажу на ринку) вартості об’єкта оцінки ( земельної ділянки), за яку він може бути відчужений відповідно до умов договору.

За результатами експертної грошової оцінки земельних ділянок визначається їх оцінна вартість, яка враховується під час встановлення ціни продажу земельної ділянки.

Ціна продажу земельної ділянки може відрізнятися від експертної грошової оцінки.

Громадяни, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність (під власним майном), подають заяву (клопотання) до селищної ради.

2.2 У заяві (клопотанні) зазначаються місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та площа, а також згода на укладення договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

2.3. До заяви (клопотання) додаються:

а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності) та документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці (нотаріально завірені копії);

б) копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина – копія документа, що посвідчує особу;

в) Витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (із зазначенням інформації про порушення справи про банкрутство та припинення його діяльності);

г) витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

2.4. Немішаївська селищна рада в місячний термін розглядає подані заяви (клопотання) і приймає рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи про відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови.

Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є:

а) неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;

б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

в) якщо до суб’єкта підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності;

г) заборона, встановлена Земельним кодексом України на передачу земельної ділянки у приватну власність;

д) відмова від укладення договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути оскаржене в суді.

2.5. Рішення Немішаївської селищної ради про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

2.6. Кошти в рахунок авансового внеску в розмірі 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою, сплачуються громадянином, фізичною особою-підприємцем або юридичною особою в 15- денний термін після укладання відповідного договору.(додаток 2)

Авансові внески використовуються для фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Вартість проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки не може бути більшою, ніж авансовий внесок покупця такої ділянки.

2.7. Після сплати покупцем земельної ділянки авансового внеску уповноваженим органом проводиться конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель та здійснюється замовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки шляхом укладення відповідного договору в межах оплати авансового внеску.

2.8. Після виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки уповноважена особа готує проект рішення Немішаївської селищної ради про продаж земельної ділянки.

2.9. Проект рішення Немішаївської селищної ради про продаж земельної ділянки подається для розгляду та надання відповідних рекомендацій до постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, торгівлі, розвитку інвестицій та земельних відносин Немішаївської селищної ради.

2.10. Постійна комісія Немішаївської селищної ради, після розгляду проекту рішення надає відповідні рекомендації, на підставі яких зазначений проект рішення вноситься на розгляд сесії Немішаївської селищної ради.

2.11. Рішення селищної ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки.

2.12. Немішаївська селищна рада в особі селищного голови укладає з покупцем договір купівлі-продажу земельної ділянки, який підлягає нотаріальному посвідченню. Всі витрати за нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу покладаються на Покупця.

2.13. Ціна земельної ділянки визначається з урахуванням експертної грошової оцінки, що проводиться суб’єктами господарювання, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону, на замовлення Немішаївської селищної ради.

Ціна продажу визначається за домовленістю сторін. При цьому ціна продажу земельної ділянки не може бути меншою за експертну грошову оцінку. Експертна грошова оцінка земельної ділянки є стартовою для визначення ціни продажу земельної ділянки.

Для визначення ціни продажу застосовуються коефіцієнти до експертної грошової оцінки ділянки :

  • для ділянок , розташованих в центральній частині селища ( привокзальна площа, масив «Привітний», район автодороги Київ-Ковель, масив «Технікумівський») -2

  • для ділянок, розташованих на масиві «Біохімічний», інституту картоплярства-1.5.

Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.

Повна сплата вартості земельної ділянки, визначеної рішенням сесії Немішаївської селищної ради як ціна продажу, повинна бути сплачена покупцем на рахунок селищної ради до укладання договору купівлі-продажу та державної реєстрації права власності на земельну ділянку.

Розрахунки за придбання земельної ділянки можуть здійснюватися з розстроченням платежу за згодою сторін, але не більше ніж на п’ять років.

Порядок здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки визначається Кабінетом Міністрів України.

2.13. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок у селищі Немішаєве, зараховуються до місцевого бюджету у порядку, визначеному діючим законодавством.

2.14. Суб’єкт господарювання зобов’язаний здійснити повний розрахунок по орендній платі або по земельному податку, до дня державної реєстрації права власності на земельну ділянку.

2.15. Додаткові умови та обмеження, встановлені селищною радою при продажу земельної ділянки, при зміні власника земельної ділянки переходять до нового власника.

Недотримання додаткових умов та обмежень, передбачених в договорі купівлі-продажу земельної ділянки, власниками земельних ділянок може бути підставою для звернення селищної радою до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу.

Селищний голова Замідра С.В.

Додаток 1

До Положення

про порядок продажу

земельних ділянок комунальної власності,

на яких розташовані об’єкти

нерухомого майна, на території

Немішаївської селищної ради

Немішаївському селищному голові

від___________________________

_____________________________

адреса________________________

_____________________________

Тел.__________________________

ЗАЯВА

Прошу продати мені земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею _________ га, що розташована за адресою: ______________________, ____________________________________________________________________

(цільове призначення земельної ділянки) ____________________________________________________________________

(розмір та площа земельної ділянки).

Цією заявою одночасно надаю згоду на укладення договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

«____» ____________ 200 __ р. _______________ ______________

(прізвище та ініціали) (підпис)

Перелік документів, що додаються до заяви:

1. Документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (нотаріально посвідчена копія).

2. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці (нотаріально посвідчені копії).

3. Копія документа, що посвідчує особу

4. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця (нотаріально посвідчена копія).

5. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

Секретар ради О.К. Хоменко

Додаток 2

до Положення

про порядок продажу

земельних ділянок комунальної власності,

на яких розташовані об’єкти

нерухомого майна, на території

Немішаївської селищної ради

ДОГОВІР

про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки

«__» ___________ 20___р. смт Немішаєве

Одержувач – Немішаївська селищна рада Бородянського району Київської області, в особі селищного голови ________________________________ , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку та Платник:_______________________________ ________________________________________________________, який діє на підставі _____________________________________________________________________ з іншого боку , уклали цей договір про наступне:

1. Платник, який подав заяву щодо продажу йому земельної ділянки площею ________га, що знаходиться в смт Немішаєве за адресою: ______________________________________, зобов’язується сплатити авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки у розмірі 20 (двадцяти) відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою, що складає ______________________________________________ ______________________________ . (сума цифрами та прописом)

2. Платник зобов’язується сплатити авансовий внесок на рахунок: ________________________ не пізніше 15-ти днів з моменту укладення цього договору.

3. Одержувач зобов’язується перерахувати вказані кошти виконавцю робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, зазначеної у п. 1 цього Договору, який визначений на конкурсних засадах відповідно до чинного законодавства, після повного виконання робіт з проведення експертної оцінки земельної ділянки, підписання акту прийому-передачі робіт в сумі, яка обумовлена договором.

4. Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки.

5. У разі відмови Платника від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.

6. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до виконання сторонами зобов’язань по цьому договору.

7. Умови цього Договору є обов’язковими для Сторін і можуть бути змінені лише за згодою сторін, шляхом укладення письмових угод.

8. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу та зберігаються у Сторін.

9. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін:

Платник :____________________ Одержувач:_____________________

________________________________ ________________________________ ________________________________ _______________________________

Підпис МП ___________________ Підпис МП _____________________

Секретар ради О.К. Хоменко