Положення про сплату земельного податку на території Немішаївської селищної ради

Додаток 2

 до рішення 06 сесії

УІІ скликання

від  26.05.2016 року

В редакції від 22.12.2016.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про сплату земельного податку  

на території Немішаївської селищної ради

  1. Загальні положення.

Положення про сплату земельного податку на території Немішаївської селищної ради  (далі – Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України та є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Немішаївської селищної ради.

Земельний податок за земельні ділянки державної і комунальної власності – обов’язковий платіж у складі податку на майно ( плата за землю).

  1. Платники земельного податку.

2.1. Платниками земельного податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.1.2. землекористувачі.

  1. Об’єкти оподаткування.

        3.1.земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

        3.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

  1. База оподаткування.

4.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до закону;

      4.2.  площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

  1. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком.

5.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

5.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до статті 274 Податкового Кодексу.

  1. Ставки земельного податку за земельні ділянки.

6.1. Встановити :

6.1.1 ставку податку за земельні ділянки  у розмірі 1 відсотка  від їх нормативної грошової оцінки за винятком земельних ділянок, зазначених у пунктах 6.1.2-6.1.8 цього Положення;

6.1.2. ставку податку за земельні ділянки з цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд»:

6.1.2.1. на яких розташовані індивідуальні житлові будинки  –  у розмірі 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

6.1.2.2. надані у власність громадянам більш як п’ять років тому ( до  01.01.2012 року,  будівництво на яких не проводиться (вільні від забудови))  –    у розмірі 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

6.1.2.3.  надані у власність громадянам в період з 01.01.2012 року  по 31.12.2016 року, будівництво на яких не проводиться ( вільні від забудови)  –  у розмірі 0,05 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

6.1.3. ставку податку за земельні ділянки, зайняті житловим фондом (крім земельних ділянок на яких розташовані індивідуальні житлові будинки, зазначені у п.6.1.2 цього Положення), гаражно-будівельними товариствами, індивідуальними гаражами фізичних осіб у розмірі 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

6.1.4. земельні ділянки, зайняті дачно-будівельними та садівницькими товариствами  –  у розмірі 0,05 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

6.1.5. ставку податку у розмірі 12%  відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності);

6.1.6. ставку податку у розмірі 3%  відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання державної та комунальної форми власності;

6.1.7. ставку податку за земельні ділянки, надані для залізниць в межах смуг відведення, у розмірі 3 % від їх нормативної грошової оцінки ( в межах селища) та 5 % від  нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по  Київській області (за межами селища)

6.1.8. ставку податку за один гектар сільськогосподарських угідь

            6.1.8.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,01 відсотка від  нормативної грошової оцінки;

            6.1.8.2. для багаторічних насаджень – 0,003 відсотка від  нормативної грошової оцінки;

 6.2. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Київській  області.

  1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб.

 Від сплати податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до статей 281 та 282 Податкового кодексу України, а також:

– заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам’ятки природи, заповідні урочища та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва;

– дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

– органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

– дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

–  благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

– санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

– підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, – за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву.

  1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

Не сплачується земельний податок за земельні ділянки,  визначені статтею 283 Податкового кодексу України.

  1. Податковий період

9.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

9.2 Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

  1. Порядок обчислення, строк сплати та порядок подання звітності

10.1. Земельний податок  зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю.

10.2. Власники землі та землекористувачі сплачують земельний податок  відповідно до статей 286-287 Податкового кодексу України.