Положення про матеріальну допомогу

НЕМІШАЇВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

БОРОДЯНСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 П’ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження

Положення про порядок

надання одноразової матеріальної допомоги

громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян

 

         Відповідно до статей 25, 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою забезпечення надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян, враховуючи пропозиції постійних комісій ради  з питань екологічної безпеки, охорони здоров’я та соціального захисту населення, з питань бюджету та фінансів, за поданням виконавчого комітету,  Немішаївська селищна рада  ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення  про порядок надання одноразової матеріальної допомоги  громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян (згідно  додатку).
  1. Виконкому Немішаївської селищної ради при розгляді заяв громадян про надання матеріальної допомоги неухильно керуватися даним Положенням.
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з екологічної безпеки, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Селищний голова                                                          С.В. Замідра

Смт. Немішаєве

№ 5-УІІ

11.03.2016 року

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання одноразової матеріальної допомоги  громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян

 ( з доповненнями, внесеними згідно рішення 06 сесії УІІ скликання від 26.05.2016 року )

Розділ 1. Загальні положення

1.1.  Це Положення визначає умови та порядок надання одноразової матеріальної допомоги (далі – матеріальна допомога) для підтримки незахищених верств населення,  громадян,   які опинилися в складних життєвих обставинах та інших категорій громадян.

1.2.   Матеріальна допомога надається громадянам,   які проживають та зареєстровані в селищі Немішаєве Бородянського району Київської області.

1.3.  Матеріальна допомога надається за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті на поточній рік за класифікацією видатків 090412  «Інші видатки на соціальний захист населення ».

1.4.  Підставою для надання матеріальної допомоги є заява громадянина до голови Немішаївської селищної ради.

Розділ 2. Порядок надання матеріальної допомоги

2.1 Питання про надання матеріальної допомоги громадянину  розглядається на засіданні виконавчого комітету Немішаївської селищної ради.

2.2. Матеріальна допомога надається за умови настання непередбачених надзвичайних ситуацій: на проведення медичних операцій; особам, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування, особам, які потерпіли від наслідків пожежі, стихійного лиха; особам, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції або членам сім’ї такої особи; сім’ям мобілізованих громадян,  в інших особливих обставинах, якщо сім’я не може подолати складну життєву ситуацію без сторонньої допомоги, в разі смерті особи, яка не працювала та не була пенсіонером на момент смерті ( родичам померлого за заявою), громадянам декретованих груп населення, визначених відповідно до законодавства,  для проведення зубного протезування.

2.3. Для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги обов’язково надаються наступні документи:

–  особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, його адреса та мотиви звернення;

–   копія паспорту;

–   копія ідентифікаційного номеру;

– номер розрахункового рахунку, відкритий у немішаївській філії                          «Ощадбанку».

Крім того,  для розгляду питання про виділення  матеріальної допомоги надаються:

–         на лікування та операцію – довідка медичного закладу;

–        на ліквідацію наслідків, заподіяних пожежею – акт пожежної частини  про   пожежу, яка сталася ;

–        документ, що підтверджує участь в антитерористичній операції ;

–        документ, що підтверджує  необхідність лікування або реабілітації ( для учасників АТО);

–         довідка про мобілізацію;

–         акт обстеження матеріально побутових умов, складений депутатом селищної ради та завірений у встановленому законом порядку ( за потреби);

–         довідка для отримання допомоги на поховання встановленого зразка.

–          інші документи, що підтверджують настання особливих життєвих  обставин ( за потреби).

–           для отримання допомоги на протезування зубів – копія посвідчення пільговика та довідка від лікаря-стоматолога щодо необхідності проведення зубопротезування.

2.4. Розмір матеріальної допомоги визначається виходячи з обставин, що склалися, враховуючи рівень забезпечення сім’ї.

2.5.  Допомога надається у таких розмірах:

– громадянам на проведення медичних операцій, довготривалого лікування, особам, які потерпіли внаслідок пожежі, стихійного лиха – від 1 до 3  тисяч гривень в залежності від важкості захворювання, терміну лікування, ступеню руйнування житла ;

– громадянам, які потребують дороговартісного лікування, на проведення складних медичних операцій  особам, які внаслідок пожежі або стихійного лиха втратили житло – від 3 до 5 тисяч гривень ;

– громадянам, які беруть  участь в антитерористичній операції  (  або членам їх сімей) – від 500 до 1 тисячі  гривень в залежності від місця та терміну перебування в зоні проведення учасника АТО;

– громадянам, які беруть (брали)  участь в антитерористичній операції для проведення лікування та реабілітації  –  від 500 до 1000 грн.

–  громадянам, які призвані по частковій мобілізації ( членам їх сімей) – від 500 до 1000 грн. в залежності від рівня забезпеченості сім’ї.

– Громадянам декретованих груп населення на проведення зубного  протезування  – в сумі 1000 гривень

2.6. Допомога іншим категоріям громадян, що опинились в складних  життєвих обставинах, надається відповідно до складності ситуації, рівня забезпеченості сім’ї  та становить від 100 до 500 гривень.

2.7. Допомога на поховання надається  в розмірі 1000 грн.

2.8. Матеріальна допомога надається сім’ї не більше ніж один раз на рік (в окремих випадках, в особливо гострих життєвих ситуаціях розглядається вдруге).

 2.9. В окремих випадках громадянам, які опинилися в дуже складних життєвих обставинах (необхідність проведення складного і дорогого лікування, хірургічна операція, придбання  медичних апаратів тощо), матеріальна допомога може бути більшою від розміру, встановленого п.2.5. даного Положення.

2.10. Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги приймається на засіданні виконкому  з обов’язковим повідомленням заявника у випадках:

–    невідповідності поданих документів;

–    відсутності коштів у селищному бюджеті;

–   повторного звернення особи протягом року (крім випадків, передбачених пунктом 2.9 даного Положення ).

 Розділ 3. Заключні положення

 3.1. Звернення щодо надання матеріальної допомоги громадянам  розглядаються протягом 45 календарних днів.

3.2.Контроль за повнотою наданих документів покладається на секретаря виконавчого комітету Немішаївської селищної ради.

3.3.Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на головного бухгалтера Немішаївської селищної ради

3.4. Кошти, передбачені для надання матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям  громадян, громадянам,  які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян не можуть використовуватися для іншої мети. Контроль за цільовим використанням коштів покладається на постійну комісію селищної ради з питань бюджету та фінансів.

Секретар ради                                  О.К. Хоменко