Програма соціальної допомоги на 2017-2020 роки

НЕМІШАЇВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

БОРОДЯНСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми соціальної допомоги на 2017-2020 роки.

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою підвищення соціального захисту малозабезпечених верств населення Немішаївська селищна рада В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити селищну Програму соціальної допомоги на 2017 – 2020 роки (додаток 1).
  2. Комісії з питань бюджету на фінансів передбачити кошти на фінансування заходів вищезгаданої  Програми.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань екологічної безпеки, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Селищний голова                                                                                                    С. Замідра

смт. Немішаєве

№ 12-VII-X

від 22.12.2016 року

Додаток 1

до рішення сесії

Немішаївської селищної ради

№ 12-VII-X від 22.12.2016 року

ПРОГРАМА

Соціальної допомоги на 2017-2020 роки

Паспорт програми

1 Назва програми Програма соціальної допомоги на 2017-2020 роки
2 Ініціатор розроблення програми Виконком Немішаївської селищної ради
3 Розробник програми Виконком Немішаївської селищної ради
4 Відповідальний виконавець програми Виконком Немішаївської селищної ради
5 Мета Підвищення ефективності системи соціальної допомоги в селищі Немішаєве через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам населення, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з обмеженими фізичними можливостями, залучення до співробітництва громадських організацій, поліпшення становища людей з різними вадами.
6 Термін реалізації програми 2017-2020 роки
7 Загальний обсяг фінансування, необхідного для реалізації програми 200 000 грн
8 Контроль за виконання (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) Комісія з питань екологічної безпеки, охорони здоров’я та соціального захисту населення
  1. Загальні положення

1.1. Програма соціальної допомоги на 2017 – 2020 роки (далі – Програма) підготовлена відповідно до законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”, Указу Президії Верховної ради Української РСР від 29 березня 1990 року N 8985-XI “Про оголошення дня 26 квітня “Днем Чорнобильської трагедії”, Указу Президента України від 10 листопада 2006 року N 945/2006 “Про День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”, Указу Президента України від 13 квітня 1999 року N 374/99 “Про День працівника соціальної сфери”, постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, а також керуючись Положенням про порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян, прийнятим Немішаївською селищною радою № 5-УІІ від 11.03.2016 року.

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

2.1. Фінансово-економічна криза відчутно позначилася на якості життя українців. Найбільше потерпають від бідності непрацездатні особи, особи з обмеженими фізичними можливостями. Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя незаможних верств населення та необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, запобігання поглибленню бідності, на підставі виконання соціальних зобов’язань влади, дозволять реально підтримувати незаможні верстви населення селища, створити систему захисту населення від соціальних ризиків в умовах реформування соціальної сфери і підвищення якості життя, удосконалення законодавства з надання соціальних пільг та преференцій.

3. Мета Програми

3.1. Мета Програми – суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги в селищі через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам населення, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з обмеженими фізичними можливостями, залучення до співробітництва громадських організацій, поліпшення становища людей з різними вадами.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми.

4.1. Категорія громадян, на яких поширюється дія Програми: незаможні верстви населення, а також люди, які опинились в скрутних життєвих обставинах.

4.2. Пріоритетні завдання:

4.2.1. надання адресної матеріальної допомоги незаможним верствам населення з нагоди відзначення державних, релігійних свят та визначних дат з метою їх підтримки і профілактики можливої асоціальної поведінки;

4.2.2. надання адресної фінансової допомоги хворим та тяжкохворим громадянам, учасникам АТО, постраждалим від стихійного лиха, особам з інвалідністю, сиротам;

4.2.3. надання одноразової адресної матеріальної допомоги окремим категоріям малозабезпечених верств населення селища, які опинилися в складних життєвих обставинах;

4.2.4. організація пільгових перевезень мешканців селища;

4.2.5. забезпечення пільговим харчуванням дітей малозабезпечених верств населення.

4.3. Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів селищного бюджету із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

4.4. Видатки на виконання заходів Програми щороку будуть передбачатися при формуванні показників селищного бюджету, виходячи з реальних можливостей.

4.5. З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний моніторинг виконання передбачених заходів.

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

5.1. Виконання Програми забезпечується органами виконавчої влади за рахунок коштів селищного бюджету з урахуванням його можливостей у кожному бюджетному році в межах асигнувань, передбачених на соціальний захист та соціальне забезпечення.

5.2. Виконання заходів Програми дасть змогу посилити соціальний захист населення та дозволить реально підтримати життєздатність найбільш вразливих мешканців селища.

5.3. До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням прийнятих нормативних актів.

  1. Напрями діяльності, пріоритетні завдання та заходи програми.
Назва напряму діяльності та пріоритетні завдання Перелік заходів програми Строк виконання заходу Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн. Очікуваний результат
1 Фінансова підтримка окремих категорій громадян щодо посилення соцзахисту ветеранів, інвалідів та інших незахищених верств населення. Допомога важкохворим 2017-2020 селищний бюджет   50 000,00 Посилення соцзахисту ветеранів війни, інвалідів, малозабезпечених та інших незахищених верств населення, що опинилися в складних життєвих ситуаціях.
2 Допомога на лікування 2017-2020 селищний бюджет   50 000,00
3 Допомога на зубопротезування 2017-2020 селищний бюджет   25 000,00
4 Допомога учасникам АТО 2017-2020 селищний бюджет   20 000,00
5 Допомога  на поховання непрацюючих громадян 2017-2020 селищний бюджет   10 000,00
6 Допомога при настанні непередбачуваних обставин (стихійне лихо) 2017-2020 селищний бюджет   10 000,00
7 Допомога дітям з інвалідністю 2017-2020 селищний бюджет     5 000,00
8 Допомога дітям-сиротам 2017-2020 селищний бюджет     5 000,00
9 Інші непередбачувані оставини 2017-2020 селищний бюджет   25 000,00
ВСЬОГО:                                 200 000,00  

 

Сайт для обмена офисными документами

One thought on “Програма соціальної допомоги на 2017-2020 роки

Comments are closed.