Програма «Молодь – наше майбутнє» на 2017-2020 роки

НЕМІШАЇВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

БОРОДЯНСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження селищної Програми «Молодь – наше майбутнє» на 2017-2020 роки.

 

З метою створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді Немішаєва, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу президента України від 12 червня 2015 року № 334/2015 «Про Заходи щодо поліпшення національно- патріотичного виховання дітей та молоді», Законів України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», Немішаївська селищна рада В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Програму «Молодь – наше майбутнє» на 2017-2020 роки згіднододатку.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань благоустрою, комунальної власності, приватизації, містобудування та розвитку інфраструктури.

                              Селищний голова                        С. Замідра

смт. Немішаєве

№ 12-УІІ-ХІ

від 22.12.2016

  

Додаток 1

до рішення

Немішаївської селищної ради

№ 12-УІІ-ХІ

від 22.12.2016

ПРОГРАМА

«Молодь – наше майбутнє»

Паспорт програми

1 Назва програми Молодь – наше майбутнє
2 Ініціатор розроблення програми Виконком Немішаївської селищної ради
3 Розробник програми Виконком Немішаївської селищної ради
4 Відповідальний виконавець програми Виконком Немішаївської селищної ради
5 Мета Створення належних умов для всебічного розвитку молоді Немішаєва з урахуванням її вікових, індивідуальних, соціальних, творчих, інтелектуальних потреб та запитів шляхом підтримки та розвитку пріоритетних напрямків та актуальних для молоді форм та форматів роботи, у тому числі шляхом створення взаємодії усіх учасників зазначеного  процесу.
6 Термін реалізації програми 2017-2020 роки
7 Загальний обсяг фінансування, необхідного для реалізації програми 50 000 грн
8 Контроль за виконання (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) Комісія з питань освіти, культури, науки, молоді та спорту.

1. Загальні положення

1.1. Молодь була і є чи не найактивнішою соціальною ланкою  усіх державних процесів. Останні події, що відбуваються в нашій державі, довели те, що молодь є не лише учасником цих подій, але й має вагомий вплив на прийняття тих чи інших державних рішень, упровадження реформ чи, навпаки, припинення дії певних чинників.

1.2. Слоган «молодь – майбутнє нації» сьогодні не лише гучне гасло, це констатація конкретного підтвердженого діями факту. Згідно з чинним законодавством, до молоді належить віковий контингент від 14 до 35 років.

1.3. Проте рівень активності молоді в тій, чи іншій громаді багато у чому залежить від рівня державної підтримки, як в організаційно-методичному плані, так і у фінансовому. Важливим також є у даному процесі створення спільного бачення між органами влади та молодіжною спільнотою.

1.4. Найефективнішим на сьогодні принципом є підтримка та розвиток громадянської активності молоді, особливо шляхом делегування частини повноважень та управлінських рішень від органів влади до інститутів громадянського суспільства.

1.5. Зазначений принцип є одним із основних як в реалізації молодіжної політики в області, так і в загальнодержавному підході, та має відображення як у ракурсі фінансового забезпечення, так і у форматах, кількісному та якісному показниках реалізованих заходів.

1.6. Результатом та основною метою даного плану дій, що відображений у Програмі, є створення спільного бачення між владою та молоддю, а головне – зміна вектору співпраці органів влади та молодіжної громади, що забезпечить її прозорість, відкритість та доступність саме для молоді.

  1. Мета програми благоустрою селища Немішаєве

 

2.1. Програма відповідає Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016—2020 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 1018-р, в якій визначено основні пріоритети, напрямки та, відповідно, заходи розвитку молодіжної сфери.

2.2. Метою Програми є створення належних умов для всебічного розвитку молоді Немішаєва з урахуванням її вікових, індивідуальних, соціальних, творчих, інтелектуальних потреб та запитів шляхом підтримки та розвитку пріоритетних напрямків та актуальних для молоді форм та форматів роботи, у тому числі шляхом створення взаємодії усіх учасників зазначеного  процесу.

  1. Сроки та етапи виконання програми.

 

3.1. Заходи Програми передбачені до реалізації протягом 2017-2020 років.

 

  1. Ресурсне забезпечення Програми.

 

4.1. Фінансування Програми здійснюватиметься згідно з планом заходів на її проведення, що затверджується рішенням Немішаївської селищної ради, в межах асигнувань, передбачених бюджетом шляхом спрямування коштів відповідним виконавцям.

4.2. В ході реалізації заходів Програми можливі корегування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт та виходячи з реальних можливостей бюджету.

4.3. Джерелами фінансування заходів програми є місцеві бюджети, гранти, інші законні джерела надходжень. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми – 50 000 грн.

 

  1. Організація управління та контролю за ходом виконання програми.

 

5.1. Координація та контроль виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на постійну комісію з питань освіти, культури, науки, молоді і спорту.

  1. Напрямки діяльності, заходи програми та результативні показники.

 

6.1. Основні напрями діяльності:

6.1.1. Налагодження та забезпечення ефективної взаємодії усіх учасників процесу реалізації молодіжної політики.

6.1.2. Використання, як основного, принципу делегування повноважень та управлінських рішень від органів влади до інститутів громадянського суспільства, створюючи,  при цьому, конкурентоспроможне середовище для останніх.

6.1.3. Підвищення рівня національно-патріотичного виховання молоді, шляхом як урізноманітнення форм та методів роботи, так і підвищення рівня професійності кола тих осіб, якими забезпечується зазначений виховний процес.

6.1.4. Вивчення та впровадження в дію кращих внутрішньодержавних, європейських, світових практик реалізації молодіжної політки.

6.1.5. Посилення міжнародного співробітництва шляхом пошуку, підтримки та забезпечення участі молоді в обмінних програмах та проектах.

6.2. З метою втілення у практику зазначених шляхів реалізації Програми та її ресурсного забезпечення, визначено основні пріоритети:

6.2.1. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання –  здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді.

6.2.2. Здоровий спосіб життя молоді – здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.

6.2.3. Розвиток неформальної освіти – здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти.

6.2.4. Зайнятість молоді – створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді).

6.2.5. Підтримка та розвиток мережі інститутів громадянського суспільства, у тому числі шляхом надання на конкурсній основі фінансової підтримки на реалізацію їх проектів за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів.

6.2.6. Забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва.

 

One thought on “Програма «Молодь – наше майбутнє» на 2017-2020 роки

Comments are closed.