Програма “Безпечне селище” 2016-2018

НЕМІШАЇВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

БОРОДЯНСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Про затвердження програми « Безпечне селище» на 2016-2018 роки

 

           З метою об’єднання зусиль органу  місцевого самоврядування,  правоохоронних органів, профільних підприємств різних форм власності,  громадських організацій та громадськості для забезпечення додержання конституційних прав і свобод громадян, їх особистої безпеки, охорони громадського порядку та профілактики злочинності на території селища Немішаєве, на виконання Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань  регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку, забезпечення діяльності депутатів,  захисту  прав і свобод громадян, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Немішаївська селищна рада ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити програму «Безпечне селище” на 2016-2018 роки, що додається.
 2. Щорічно при формуванні  селищного бюджету  передбачати   видатки, пов’язані з реалізацією заходів Програми в межах асигнувань по загальному фонду бюджету.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку, забезпечення діяльності депутатів, захисту  прав і свобод громадян.

 

Селищний голова                                                С.Замідра

 

 

смт. Немішаєве

№ 11 -УІІ

08.12.2016  р.

 

Додаток   до рішення

Немішаївської селищної ради

від 08 грудня 2016 року

№ 11-VІІ

 

ПРОГРАМА   БЕЗПЕЧНЕ СЕЛИЩЕ”  на 2016-2018 роки

 

І. Загальні положення

Програма  „БЕЗПЕЧНЕ СЕЛИЩЕ” на 2016-2018 роки (далі-Програма) розроблена відповідно до Законів України „Про національну поліцію”, “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”,  Указу Президента „Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності” з метою запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів,  захисту життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань.

В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, організацій та установ різних форм власності,  громадськості для забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності в селищі Немішаєве.

Питання  активізації участі населення у правоохоронній роботі, підтримки громадянами діяльності органів внутрішніх справ, залучення до цієї роботи підприємств, організацій та установ різних форм власності постає дуже гостро у зв’язку з реформуванням старої системи органів внутрішніх справ та різкім збільшенням проявів злочинності в селищі Немішаєве протягом останнього періоду.

За нормативами  навантаження на одного дільничного  має становити в сільській місцевості до 2,2 тис. жителів. На даний час  один дільничний офіцер поліції обслуговує Немішаєве, Козинці, Діброва-Ленінське та Микуличі, загальна кількість населення в межах зони обслуговування  становить майже 14  тис. осіб.

Такий стан справ знижує оперативність реагування на правопорушення, негативно впливає на рівень забезпечення громадського порядку та ефективності боротьби зі злочинністю. У зв’язку з цим широке залучення громадськості, профільних підприємств, організацій та установ різних форм власності до діяльності з охорони громадського порядку та протидії злочинності набуває першочергового значення.

Потребує активізації також інформаційно-роз’яснювальна робота, що проводиться серед населення, з метою доведення необхідності участі громадян в охороні громадського порядку, профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю.

У цілому рівень участі громадян у правоохоронній роботі  є недостатнім. Такий стан справ зумовлений різними факторами. Одним з найболючіших питань у діяльності громадських формувань є низький рівень їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення, що не дозволяє повною мірою залучити громадян до відповідної роботи.

Враховуючи вищенаведене, виникає необхідність створення громадських формувань по охороні громадського порядку в селищі та залучення до  роботи підприємств, організацій та установ різних форм власності, які  можуть виконувати цю роботу згідно своїх установчих документів.

ІІ. Мета і завдання програми

Мета Програми полягає у забезпеченні ефективної підтримки місцевим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування та населенням діяльності органів внутрішніх справ, спрямованої на підвищення загального рівня правопорядку в селищі Немішаєве, захист життя, здоров’я, честі і гідності населення, цілодобову охорону громадського порядку в селищі, профілактичну роботу по попередженню злочинності та забезпеченні комплексного підходу до розв’язання проблем, пов’язаних з питаннями безпеки в селищі Немішаєве.

Дана програма передбачає подальше посилення боротьби зі злочинністю,забезпечення громадського порядку,поліпшення профілактичної роботи, активізацію роботи громадських формувань з охорони громадського порядку з метою забезпечення прав і свобод людини і громадянина, надання допомоги у  фінансовому і матеріально-технічному забезпеченні  юридичним особам, які  здійснюють повноваження в сфері  охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю

Основними завданнями Програми є:

 1. підвищення рівня правової освіти населення з питань участі в правоохоронній діяльності;
 2. активізація залучення різних категорій населення та об’єднань громадян до охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю;
 3. створення громадських формувань з охорони порядку, в подальшому підвищення ефективності їх функціонування шляхом удосконалення  управління та розвитку організаційних структур;
 4. поліпшення матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності юридичних осіб, які займаються охороною громадського порядку, попередженням правопорушень та боротьбою зі злочинністю на території селища.
 5. забезпечити широке висвітлення діяльності населення, правоохоронних органів, профільних підприємств в охороні громадського порядку та профілактики злочинності в селищі.

ІІІ. Очікувані результати від виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

 • посилити взаємодію правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в селищі Немішаєве;
 • активізувати участь широких верств населення у правоохоронній діяльності;
 • забезпечити належну матеріально-технічну і фінансову підтримку діяльності громадських формувань, громадських помічників дільничних інспекторів міліції, юридичних осіб, які здійснюють діяльність у цій сфері;
 • підвищити ефективність діяльності органів внутрішніх справ;
 • поліпшити стан правопорядку в селищі, створити додаткові умови для забезпечення особистої безпеки громадян і профілактики правопорушень;
 • мінімізувати злочинний вплив на молодь та підлітків, усунути причини та умови, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність.
 1. Заходи щодо реалізації програми
 2. Аналіз стану правопорядку в селищі Немішаєве та визначення пріоритетних напрямів діяльності щодо запобіганням злочинним проявам.
 3. Визначення завдань для підприємства (організації, установи), яке буде здійснювати  охорону громадського порядку та завдання щодо реалізації даної програми.
 4. Для попередження та мінімізації кримінального впливу на неповнолітніх та молодь, посилення боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, здійснення спільних оперативно-профілактичних операцій з протидії розповсюдженню наркотичних засобів у навчально-виховних та розважальних закладах.
 5. З метою належної протидії тяжким та особливо тяжким злочинам, незаконному обігу зброї та вибухівки, розшуку злочинців та осіб, причетних до цього, спільно з відділом поліції проведення спеціальних рейдів.
 6. Участь у перевірці органами внутрішніх справ дотримання законодавства суб’єктами господарської та підприємницької діяльності, особливо у нічний час.
 7. Проведення оперативно профілактичних операцій з метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у тому числі пияцтва, наркоманії, дитячої бездоглядності й безпритульності, а також виявлення і притягнення до відповідальності дорослих осіб, які негативно впливають на виховання дітей, втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, наркоманію, проституцію, жебрацтво тощо.
 8. З метою координації дій забезпечення обміну інформацією щодо скоєння правопорушень з боку неповнолітніх з виконавчим комітетом Немішаївської селищної ради.
 9. Сприяння створенню необхідних умов для проживання та виховання дітей у сім’ї, які б виключали негативне побутове оточення та насильство в сім’ї. Притягнення до відповідальності батьків за неналежне виховання, навчання та розвиток дитини згідно чинного законодавства.
 10. Проведення операцій щодо виявлення дітей, які жебракують, чинять правопорушення або стали жертвами злочинної діяльності дорослих.
 11. З метою формування у населення позитивної громадської думки висвітлення на офіційному сайті селищної ради інформації про роботу працівників поліції,  громадських формувань, інших підприємств,   які приймають участь в реалізації заходів даної програми.
 12. З метою профілактики злочинності в підлітковому та молодіжному середовищі аналіз стану та ефективності залучення підлітків та молоді до масових занять фізичною культурою та спортом, проведення систематичних змагань, інших фізкультурно-оздоровчих заходів та здійснювати скоординований план дій щодо активізації спортивно-масової роботи серед молоді за місцем проживання, навчання, праці.
 13. Розроблення заходів щодо охорони громадського порядку, особливо у нічний час, сприяння суворому дотриманню графіків роботи закладів, які працюють у вечірній та нічний час ( кафе, бари, ресторани).
 14. З метою вирішення комплексу завдань з попередження правопорушень, їх фіксації, миттєвого реагування на злочини – подальше розширення системи відеоспостереження, об’єднання всіх засобів відеофіксації в єдину глобальну систему централізованого відеоспостереження «Безпечне селище».
 15. Обсяги та джерела фінансування Програми

Заходи програми виконуються посадовими особами органу місцевого самоврядування, працівниками районного  відділу поліції спільно з громадськими організаціями, формуваннями та профільними  підприємствами.

Фінансування Програми здійснюється в межах фінансових можливостей місцевого бюджету та інших передбачених законодавством  джерел.

Для створення системи  централізованого відеоспостереження „Безпечне селище” необхідно передбачити в селищному бюджеті кошти на придбання додаткових засобів спостереження, їх встановлення та обслуговування. Також передбачається фінансування підприємств, які надають послуги у сфері забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку, матеріально-фінансова підтримка громадських формувань та об’єднань.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідний для виконання Програми на 2016-2018 роки, становить:   633,800  тис. грн.: в тому числі :

300 тис.грн. – створення системи централізованого відеоспостереження „Безпечне селище” (придбання, встановлення засобів спостереження та ін.),

 43,800 тис. грн. – обслуговування централізованого відеоспостереження ,

      290 тис. грн. – оплата послуг підприємства у сфері забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку.

№ п/п Призначення коштів  

Фінансування програми  по роках

2016 2017 2018
 

 

1

створення системи централізованого відеоспостереження 150000 150000
 

 

2

обслуговування централізованого відеоспостереження 800 18000 25000
 

 

3

оплата послуг підприємства у сфері забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку 20000 120000 150000
4 Всього 20800 288000 325000

 При необхідності фінансування додаткових заходів Програми  видатки можуть бути збільшені відповідно до потреб.

VІ. Система управління та контролю ходу виконання Програми

Координація та контроль виконання заходів Програми здійснюється Немішаївською селищною радою. Управління бюджетними коштами здійснює розпорядник коштів.

         Учасники Програми – виконавчий комітет селищної ради, представники правоохоронних органів, профільних підприємств, які здійснюють діяльність у сфері охорони безпеки, громадські організації звітуються про виконання Програми та витрачання коштів на її фінансування не рідше одного разу на рік.

 Селищний голова                                                      С.В. Замідра

 

 

 

 

One thought on “Програма “Безпечне селище” 2016-2018

Comments are closed.