Проекти, що приймають участь у конкурсі “Бюджет участі селища Немішаєве”

До уваги громадськості пропонуються проектні заявки, які прийматимуть участь у голосуванні в рамках конкурсу проектів “Бюджет участі селища Немішаєве” у 2017 році.

Нагадаємо, відповідно до рішення Конкурсної ради, голосування за проекти буде проходити 23 вересня 2017 року з 10 по 20 годину.

До голосування запрошуються зареєстровані мешканці селища Немішаєве, яким на момент голосування виповнилося 14 років, а також особи, що постійно проживають, але не зареєстровані, на території селища з документами, які засвідчують особу.

Кожен мешканець може проголосувати за 5 проектів. Листи голосування з більшою кількістю відмічених проектів будуть вважатися не дійсними.

 1. Соціалізація дітей з особливими потребами «Щасливе дитинство – кожній дитині». Керівник проекту: Катерина Трепацька. Результат проекту: підви­ще­­­ння рі­вня якості життя 30 дітей з особливими потребами шляхом орга­ні­за­­ції ку­ль­­тур­но­го дозвілля – залучення до 2 розвиваючих занять та 2 святко­вих за­хо­дів на базі мистецького центру “Етюд”. Текст проекту.
 2. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі в дошкільному навчальному закладі “Срібний дзвіночок”. Керівник проекту: Анатолій Подгаєцький. Результат про­екту: підвищення якості освіти та виховання 123 дошкільнят у ДНЗ “Срібний дзвіночок” селища Немішаєве через встановлення технічних засобів навчання (мультимедійного обладнання) для презентацій та підвищення рівня педагогічної компетентності батьків та педагогів. Текст проекту.
 3. Зимовий чемпіонат з футзалу “Кубок Немішаєва”. Керівник проекту: Микола Бігун. Результат проекту: популяризація здорового способу життя для молоді району віком 16-35 років шляхом організації спортивного чем­пі­о­на­ту з футзалу “Кубок Немішаєва” для 20 команд на базі оновленого спо­р­т­ко­м­плексу Немішаївського агротехнічного коледжу. Текст проекту.
 4. Мала академія господарювання для школярів. Керівник проекту: Олександр Шупик. Результат проекту: організація комп­ле­к­сної профорієнтації учнівської молоді регіону щодо робітничих професій шля­­хом проведення серії із 7 майстер-класів та змагань на 7 відділеннях Не­мі­ша­ївського агротехнічного коледжу та популяризація коледжу і селища через зйомки соціального відеокліпу. Текст проекту.
 5. Свято для дітей з інвалідністю та для дітей, сім’ї яких потрапили в складні життєві обставини,  приурочене Дню Святого Миколая. Керівник проекту: Аліна Байлик. Результат проекту: соціалізація 30 дітей селища 3-18 років із соціально враз­ли­вих груп (діти з особливими потребами та малозабезпечені) та психологічне розвантаження їхніх родин шляхом організації те­а­т­ра­лі­зо­ва­но­го свята із врученням індивідуальних по­да­­ру­н­ків від Свя­того Миколая. Текст проекту.
 6. Встановлення системи охоронної сигналізації в Немішаївському Навчально-виховному комплексі (колишня Немішаївська ЗОШ №2). Керівник проекту: Анна Васьковська. Результат проекту: підвищення рівня безпеки перебування в навчальному закладі для 700 осіб та гарантоване збереження матеріальних цінностей навчального зак­ла­ду шляхом встановлення системи охоронної сигналізації для своєчасного по­передження про надзвичайні ситуації на об’єкті. Текст проекту.
 7. Створення місця відпочинку для мешканців масиву Біохімзавод через встановлення спортивного та дитячого ігрового майданчика. Керівник проекту: Надія Андрієнко. Результат проекту: створення умов для гармонійного розвитку мешканців масиву Біохімзавод шляхом побудови та оснащення ди­тя­чого ігрового майданчика з сучасним спортивним обладнанням; згуртування громади та популяризація здорового способу життя через проведення дитячого спортивного свята. Текст проекту.
 8. Якісна середня освіта через навчання у сучасних шкільних лабораторіях Немішаївської ЗОШ №1. Керівник проекту: Альвідас Вайтуліоніс, Владислава Патока. Результат проекту: поліпшення якості освіти з предметів природничого циклу (біології та хімії) шляхом осна­ще­ння лабораторій у відповідних класах новою апаратурою, приладами і реа­к­тивами для проведення шкільних дослідів на сучасному рівні, зроста­ння ус­пі­хів на предметних олімпіадах та зміцнення освітньої бази в селищі. Текст проекту.
 9. Створення безпечної рекреаційної зони на базі існуючого парку навпроти Немішаївського НВК (колишня Немішаївська ЗОШ №2). Керівник проекту: Людмила Подгаєцька. Результат про­екту: створення безпеч­но­го простору для відпочинку понад 2,5 тис. мешканців селища Немішаєве шля­хом благоустрою лісопаркової смуги біля навчального закладу. Текст проекту.
 10. Комплекс навчально-пізнавальних тренінгів для шкільної молоді селища на базі Немішаївського молодіжного парламента. Керівник проекту: Артем Зазека. Ре­зу­ль­тат про­екту: підвищення інтелектуального рівня та самосвідомості шкільної молоді селища шляхом проведення серії із 6 розвиваючих та лідерських тре­ні­нгів для активістів на базі закладів освіти та культури селища. Текст проекту.
 11. Трансформація іміджу селища  через мистецтво: “Немішаївські мурали”. Керівник проекту: Катерина Білан. Результат проекту: підвищення привабливості громадського простору в се­ли­щі шляхом декоративного розпису 3-х зупинок громадського транспорту селища. Текст проекту.
 12. Перевидання книги історії селища та промоція туристичної привабливості через його історію. Керівник проекту: Юрій Дубовенко. Результат проекту: збереження історичної та культур­ної спа­д­щи­ни сели­ща та його жителів шляхом збору, впорядкування ма­те­рі­а­лів та підго­то­в­ки до дру­ку попереднього макету ілюстрованої книги з історії се­­ли­­ща презента­ці­й­но­го формату. Текст проекту.

2 thoughts on “Проекти, що приймають участь у конкурсі “Бюджет участі селища Немішаєве”

Залишити відповідь