Порядок державної реєстрації шлюбу

         Шлюбний вік для жінки та чоловіка встановлюється у вісімнадцять років (стаття 22 Сімейного кодексу України).

        За заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам (стаття 23 Сімейного кодексу України).

        Жінка та чоловік, які бажають зареєструвати шлюб, подають особисто письмову заяву за встановленою формою до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором.

         Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про державну реєстрацію шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, справжність підпису (ів) на якій засвідчено нотаріально, можуть подати їх представники. Повноваження представника мають ґрунтуватись на нотаріально посвідченій довіреності.

         Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про державну реєстрацію шлюбу.

          За наявності поважних причин керівник органу державної реєстрації актів цивільного стану дозволяє державну реєстрацію шлюбу до спливу цього строку.

         У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви, або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця (стаття 32 Сімейного кодексу України).

Документи, необхідні для державної реєстрації шлюбу

         При державній реєстрації шлюбу подаються паспорти або паспортні документи наречених.

          Особа має право на повторний шлюб після розірвання шлюбу та одержання свідоцтва про розірвання шлюбу або рішення суду, яке набрало законної сили (стаття 116 Сімейного кодексу України).

          Повторний шлюб реєструється органом державної реєстрації актів цивільного стану за умови пред’явлення особами, які раніше перебували в шлюбі, документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу (частина друга стаття 14 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»).

Поновлення, анулювання та внесення змін до актових  записів цивільного стану

         З питання поновлення, анулювання та внесення змін до актових записів цивільного стану необхідно звертатись до територіального відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника. (частина перша статті 22 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»).

        Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, оригінал якого було вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану. Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, видача витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника

 

Інформація для переселенців з Автономної Республіки Крим , Луганської та Донецької областей

Державна реєстрація актів цивільного стану, розгляд заяв про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за заявами громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України, Донецької та Луганської областей  здійснюється у будь-якому відділі державної реєстрації актів цивільного стану.

Залишити відповідь