Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів в селищі Немішаєве

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

НЕМІШАЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 07.11.2017 року № 265

Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуги

з вивезення твердих побутових відходів в селищі Немішаєве

Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про відходи», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», з метою впорядкування та належної організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами на території селища Немішаєве виконавчий комітет Немішаївської селищної ради В И Р І Ш И В:

 1. Провести конкурс на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в селищі Немішаєве.
 2. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів в селищі Немішаєве (далі Положення) згідно з додатком № 1.
 3. Визначити межі територій селища Немішаєве, на яких повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів згідно з додатком №2.
 4. Затвердити конкурсну комісію на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в селищі Немішаєве згідно з додатком 3.
 5. Затвердити конкурсну документацію на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в селищі Немішаєве згідно з додатком 4.
 6. Оголошення про проведення конкурсу опублікувати офіційних друкованих засобах масової інформації та на офіційному вебсайті http://nem-rada.gov.ua.
 7. Житлово-комунальному підприємству «Немішаєве», ТОВ «Дмитроград», ПП «Рада» до визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів забезпечити надання послуг з вивезення твердих побутових відходів в селищі Немішаєве.
 8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови виконкому виконавчої роботи Карповець-Лисенко О.П.

Голова виконкому С.В.Замідра

Секретар виконкому О.К.Хоменко

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Немішаївської селищної ради

від 07 листопада 2017 р. №265

Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів в селищі Немішаєве

 1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», інших нормативно-правових актів.

1.2. Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів в селищі Немішаєве.

1.3. Метою проведення конкурсу є впорядкування та належна організація діяльності у сфері поводження з побутовими відходами в селищі Немішаєве.

1.4. Основними принципами проведення конкурсу є:

— відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

— доступність інформації про конкурс;

— об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії.

1.5. Поняття, що використовуються у цьому Положенні, мають таке значення:

— конкурсна документація — комплект документів, які надаються організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;

— конкурсна пропозиція — комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу;

— організатор конкурсу — виконавчий комітет Немішаївської селищної ради;

— учасник конкурсу — суб’єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію.

1.6. Інші поняття, що використовуються у цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному у Законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 631, Правилах надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070.

 1. Порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів в селищі Немішаєве

2.1. Організація і проведення конкурсу здійснюється виконавчим комітетом Немішаївської селищної ради.

2.2. Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну документацію, яка має містити таку інформацію:

1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

2) підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування);

3) місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів;

4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

— наявність матеріально-технічної бази;

— вартість надання послуг;

— досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

— наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

5) обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів;

6) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

7) характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об’єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження;

8) характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення;

9) характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими відходами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо).

У разі відсутності відповідного об’єкта поводження з побутовими відходами на певній території або недостатнього обсягу потужностей для відповідної кількості побутових відходів (небезпечних відходів у складі побутових відходів) відходи повинні перевозитися до відповідного найближчого об’єкта поводження з ними.

10) вимоги до конкурсних пропозицій;

11) критерії оцінки конкурсних пропозицій;

12) проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

13) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

14) місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

2.3. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять: представники організатора конкурсу, підприємств житлово-комунального господарства (за їх згодою), а також (за їх згодою) органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, власників (їх об’єднань) або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів розміщених у межах певної території населеного пункту житлових приміщень, земельних ділянок, які не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.

Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).

2.4. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов’язкові для конкурсної комісії та його учасників.

2.5. Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті селищної ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, а також про способи і місце отримання конкурсної документації.

2.6. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

2.7. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі надає йому конкурсну документацію особисто або надсилає поштою.

2.8. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.

2.9. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

2.10. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

2.11. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

2.12. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – 5 календарних днів до початку проведення конкурсу.

 1. Подання документів

3.1.Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

3.2.Конкурсна пропозиція, з поміткою «Заява на участь у конкурсі з вивезення твердих побутових відходів в селищі Немішаєве» подається до Немішаївської селищної ради у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу.

3.3.Конверти з конкурсними пропозиціями, що надані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

3.4.Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

3.5. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

3.6. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання конкурсної пропозиції та порядкового номеру реєстрації.

Проведення конкурсу

4.1. Конкурс проводиться протягом 5 днів після закінчення прийому документів.

4.2.Розкриття конвертів з конкурентними пропозиціями проводиться в день проведення конкурсу у місці та час, передбачені конкурсною документацією, у присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб.

4.3.Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженою ним особою.

4.4.Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

4.5. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

4.6. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

– учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

– конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.

4.7. Організатор конкурсу приймає рішення про відмову його учаснику у взятті участі в конкурсі:

– ліквідації учасника конкурсу, визнання його банкрутом або порушення проти нього справи про банкрутство;

– встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

4.8. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

– неподання конкурсних пропозицій;

– відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених п.4.6.

4.9. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор повідомляє протягом 3 робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом 10 календарних днів підготовку нового конкурсу.

Визначення переможця конкурсу та укладення договору

5.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених п. 4.6. цього Положення, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

5.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

5.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

5.4. Організатор конкурсу протягом не більш як п’яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п’ять років.

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

5.5. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового договору, наведеного у додатку 4.

5.6. Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території, визначеній таким договором. До моменту укладення договору про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту з переможцем конкурсу, попередньо укладений договір продовжує свою дію, зокрема в частині виконання взятих на себе зобов’язань переможцем попереднього конкурсу.

5.7. Спори, що виникають у зв’язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Немішаївської селищної ради

від 07 листопада 2017 р. №265

Умовний поділ селища Немішаєве на лоти для проведення конкурсу

з визначення надавача послуг з вивезення твердих побутових відходів

Для проведення конкурсу з визначення надавача послуг з вивезення твердих побутових відходів виділено три лоти:

Перший лот: територія ЖК «Світлиця» (вул. Гагаріна, будинки №2,4,6,8,10);

Другий лот: масиви житлової багатоповерхової забудови: «Привітний» (вул. Заводська, Затишна), «Технікумівський» (вул. Технікумівська), інституту картоплярства (вул. Чкалова, Південна), вул. Шкільна;

Третій лот: будинки приватного сектору по всій території селища Немішаєве.

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Немішаївської селищної ради

від 07 листопада 2017 р. №265

Склад конкурсної комісії

на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в селищі Немішаєве

Замідра Сергій Володимирович – голова конкурсної комісії, селищний голова;

Лисенко Євген Анатолійович – заступник голови конкурсної комісії, заступник голови виконкому з адміністративно-господарських питань;

Карповець-Лисенко Оксана Петрівна – секретар конкурсної комісії, заступник голови виконкому з виконавчої роботи.

Члени комісії:

Васьковська Анна Олександрівна – спеціаліст ІІ категорії Немішаївської селищної ради;

Зайцева Надія Йосипівна – головний бухгалтер селищної ради ;

Чалієнко Сергій Олександрович – член постійної комісії з питань бюджету та фінансів;

Шевченко Андрій Миколайович – голова постійної комісії з питань благоустрою;

Мельниченко Алла Володимирівна – представник ТОВ «Євробуд»

Подгаєцький Анатолій Анатолійович – член виконавчого комітету.

Секретар ради О.К. Хоменко

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

Немішаївської селищної ради

від 07 листопада 2017 р. №265

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в селищі Немішаєве

 1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Немішаївська селищна рада, 07853, Київська область, Бородянський район, селище Немішаєве, вул. Садова, 3.
 2. Підстава для проведення конкурсу: Рішення виконавчого комітету Немішаївської селищної ради №265 від 07 листопада 2017 року «Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в сел. Немішаєве».
 3. Місце проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення твердих побутових відходів:

Місце: 07853, Київська область, Бородянський район, селище Немішаєве, вул. Садова, 3, тел. 41-443.

Карповець-Лисенко Оксана Петрівна – секретар конкурсної комісії, заступник голови виконкому з виконавчої роботи.

 1. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

4.1. Наявність в учасника конкурсу спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, що створюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території селища Немішаєве. Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів.

4.2. Вартість надання послуги з вивезення твердих побутових відходів.

4.3. Досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів – не менше двох років.

4.4. Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

4.5. Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чинним законодавством України.

 1. Обсяг послуг з вивезення твердих побутових відходів складає – 7,5 тис. м³ на рік .

Конкурс проводиться на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах, що передбачає зокрема:

– організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям селища Немішаєве послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України «Про житлово- комунальні послуги», «Про відходи», Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. №1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів»,

– планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів,

– забезпечення споживачів послугами з вивезення твердих побутових відходів.

 1. Перелік документів, оригінали та (або) копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

– виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

– балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітній період;

– документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

– документа, що містить відомості про обсяги надання послуг з вивезення твердих побутових відходів за останній рік;

– технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

– довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення твердих побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

– довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

– довідки про проходження водіями медичного огляду;

– документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;

– документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

– інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

 1. Вимоги до конкурсних пропозицій:

7.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

7.2. Конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або особою уповноваженою на право підпису від імені учасника, повноваження цієї особи зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки (за її наявності) учасника та підпис уповноваженої особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до організатора конкурсу та підписаних відповідним чином, несе учасник.

7.3. Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

7.4. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

 1. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

1) наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів (власних чи орендованих) для збирання та перевезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення твердих побутових відходів для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, наведеної у конкурсній документації;

2) можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів наявність власного або орендованого контрольно-технічного пункту;

3) підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів;

4) можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі;

5) можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення твердих побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг;

6) наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення твердих побутових відходів перевага надається учасникові, що використовує супутникову систему навігації;

7) вартість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;

8) досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад три роки.

9) наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців) перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

 1. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї:

– учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу;

– організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення.

У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

– організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів;

– організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

 1. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

– Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою.

– Місце подання конкурсних пропозицій – 07853, Київська область, Бородянський район, сел. Немішаєве, вул. Садова, 3.

– Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 14 год. 00 хв. 18 грудня 2017 року.

– Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

– Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

– Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

 1. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

– Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться о 15 год. 00 хв. 22 грудня 2017 року за адресою: 07853, Київська область, Бородянський район, сел. Немішаєве, вул. Садова, 3 (не пізніше як через п’ять днів після останнього дня подачі)

– Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

– Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

– Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

 1. Визнання конкурсу таким, що не відбувся.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

– учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

– конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

– встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

– учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

– неподання конкурсних пропозицій;

– відхилення всіх конкурсних пропозицій.

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

Конкурсні пропозиції, які не були відхилені оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

 1. Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій:

13.1. Показники учасників конкурсу оцінюються за такими критеріями:

№ з/п Критерій Оцінка
1 Технічні вимоги
Наявність сертифіката відповідності послуг 10
2 Характеристика наявної матеріально – технічної бази:
Власна 10
Орендована з власними фахівцями щоденного контролю технічного стану автотранспорту та медичного контролю стану здоров’я водіїв 5
Орендована з наданням послуг відповідною організацією 0
3 Наявність власного автотранспорту з діючими ліцензійними картками
% власного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника -0 0
% власного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника до 50% 5
% власного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника більше 50% 10
4 Наявність автотранспорту вітчизняного виробництва:
% вітчизняного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника – 0 0
% вітчизняного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника до 50% 3
% вітчизняного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника більше 50% 6
5 Термін експлуатації автотранспорту, які пропонуються на конкурс:
Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника до 1 року 6
Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника до 5 років 4
Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника 5- 10 років 2
Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника понад 10 років 0
Професійні вимоги
7 Стаж роботи перевізника на організації збору, вивезення ТВП
Стаж роботи підприємства до 3 років 0
Стаж роботи підприємства 3 – 6 років 3
Стаж роботи підприємства більше 6 років 4
8 Оцінка додаткових умов (вартість транспортних послуг, якість перевезення тощо, інше )
Додатковий критерій 1
Додатковий критерій 2
Додатковий критерій 3
Визначається шляхом голосуванням членами конкурсної комісії. Кожен член конкурсної комісії оцінює додаткові умови двома балами.
 1. Визначення переможця конкурсу та укладення договору. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні. Організатор конкурсу протягом не більш як п’яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п’ять років.

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового договору.

 1. Розгляд спорів. Спори, що виникають у зв’язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

Секретар ради О.К. Хоменко

Додаток 1

до конкурсної документації

Конкурсна форма “ПРОПОЗИЦІЯ”

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на визначення Виконавця житлово-комунальних послуг (у цілому) з вивезення побутових відходів.

Вивчивши конкурсну документацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у конкурсній документації. До акцепту нашої конкурсної пропозиції Ваш проект Договору разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього Договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Власником протягом десяти календарних днів після визначення переможця конкурсу.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою

Додаток 2

до конкурсної документації

Заявка для отримання конкурсної документації учасникам конкурсу необхідно подати контактній особі заяву на участь у конкурсі встановленого зразка:

ЗРАЗОК

Голові конкурсної комісії

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________

(посада, назва підприємства, прізвище,

ім’я, по-батькові учасника конкурсу)

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території сел. Немішаєве

Просимо допустити до участі в конкурсі з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території селища Немішаєве.

Додатки.

___________ _____________ ___________________________

(дата) (підпис) (ініціали, прізвище)

Конкурсну документацію можна отримати тільки після подання заяви на участь у конкурсі.

Додаток 3

до конкурсної документації

Перелік кваліфікаційних вимог, документів, що надаються Учасником на підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам, та критерії їх оцінки

№ п/п Кваліфікаційні вимоги Найменування документа, що підтверджує відповідність Критерії оцінки відповідності
Провадження Учасником

господарської діяльності

відповідно до положень

його статутом

Нотаріально засвідчена копія

Статуту(для юридичних осіб)

Відповідає, якщо подані

документи,

підтверджують вимогу

Сплата податків і зборів

(обов’язкових платежів)

Довідка з ДПІ про відсутність

заборгованості з обов’язкових

платежів до бюджетів всіх рівнів.

 

Відповідає, якщо

вказана довідка

підтверджує відсутність

заборгованості та є

чинною на дату її

подання

Виконання робіт

субпідрядниками ( у разі залучення)

Довідка про залучення субпідрядників Відповідає, якщо подані

документи,

підтверджують вимогу

Наявність механізмів,

транспортних засобів для

виконання заявлених

послуг – як для

генпідрядника, так і для

субпідрядника (у разі залучення)

Довідка про наявність механізмів,транспортних засобів з додатками

копій реєстраційних документів ДАІ,документи , що підтверджують

можливість та строки придбання

рухомого складу відповідного типу

Відповідає, якщо подані

документи,

підтверджують вимогу

Відсутність підстав для

відмови в участі у

конкурсі

Підтвердження відповідними

документами, визначеними в ст.17Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», відсутності підстав для відмови

Учасникові в участі у конкурсі

Відповідає, якщо подані

документи,

підтверджують вимогу

(відсутність рішення

про визначення

учасника в установленому порядку банкрутом чи

порушення проти нього

справи про банкрутство)

Наявність обігових коштів Довідка з обслуговуючого банку про наявність рахунка (ів) та відсутність простроченої заборгованості за

кредитами, яка є дійсною на час

розкриття пропозицій

Відповідає, якщо подано всі документи, що підтверджують

кваліфікаційну вимогу

Наявність місць

захоронення та

утилізації твердих

побутових і

негабаритних

відходів тощо

Паспорт полігону , або

відповідний договір (попередній) з

власником на захоронення,

розміщення чи утилізацію відходів

Відповідає, якщо

подано документи, що

підтверджують

кваліфікаційну вимогу

Інші документи, які необхідні подати учаснику

1 Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника довідка,складена у довільній формі, повинна містити відомості про підприємство:

реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, банківські реквізити); керівництво (посада, ім’я, по батькові, контактний телефон – для юридичних осіб); форма власності та юридичний статус

2 Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичної особи підприємця)
3 Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб)
4 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб -СПД)
5 Копія паспорта (для фізичних осіб)
6 Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (або платника єдиного податку)
7 Документ, що підтверджує право уповноваженої особи представляти інтереси Учасника та засвідчувати своїм підписом документи, що стосуються цього конкурсу , контактні телефони цієї особи для надання інформації.

Додаток 4

до конкурсної документації

(подається у наведеному нижче вигляді)

Довідка

про наявність механізмів, транспортних засобів для виконання послуг

№ п/п Найменування механізмів і транспортних засобів Кількість, шт.
1 Власна техніка
2. Техніка, яка планується орендувати
3. Техніка субпідрядника (у разі залучення)

Додаток 5

до конкурсної документації

Т е х н і ч н е з а в д а н н я

з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів

№ п/п Найменування послуг Одиниця виміру Вартість з урахування усіх загальнообов’язкових платежів, грн.
1. Тариф на вивезення твердих побутових відходів м. куб.
2. Тариф на вивезення негабаритних відходів кг.
3. Розміщення сміття на полігоні м. куб.

Кількість абонентів житлових будинків, з яких проводиться вивезення твердих побутових відходів та негабаритних відходів – __________ (загальна кількість багатоповерхових та приватних)

Загальна кількість мешканців –

 

2 thoughts on “Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів в селищі Немішаєве

Залишити відповідь