Положення про проведення конкурсу “Бюджет участі” на 2020 рік

 

НЕМІШАЇВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

БОРОДЯНСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СОРОК ДРУГА    СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про конкурс проектів «Бюджет участі селища  Немішаєве» на 2020 рік

 

З метою удосконалення процедури подання та  відбору заявок,  голосування за  проекти у конкурсі «Бюджет участі селища Немішаєве», активізації участі  жителів селища Немішаєве, представників громадських організацій у  бюджетному процесі, приймаючі до уваги  рішення 18 сесії УІІ  скликання від 17.08.2017 року «Про затвердження Положення про конкурс проектів «Бюджет участі селища  Немішаєве» ( зі змінами), керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Немішаївська селищна рада ВИРІШИЛА :

 1. Оголосити конкурс проектів «Бюджет участі селища Немішаєве» на 2020 рік.
 2. Затвердити склад Конкурсної ради в складі 14 осіб:
Замідра Сергій  

Голова Конкурсної ради, селищний голова

Олена Хоффманн Громадський активіст
Вайтуліоніс Альвідас Громадський активіст
Дубовенко Юрій Член ГО «Наш дім»
Чередніченко Анна Голова ГО «Кадри вирішують все»
Кіндрат Людмила Віце Президент ГО «Всеукраїнська Ініціатива»
Ірина Коваль Завідувачка Немішаївської міської бібліотеки
Карповець-Лисенко Оксана Заступниця  голови НСР
Зайцева Надія Головна бухгалтерка  НСР
Кушніренко Володимир Секретар Конкурсної ради, адміністратор сайту  НСР
Хоменко Олена Секретарка НСР
Ігоніна Ніна Володимирівна Депутатка селищної ради, голова комісії з питань бюджету та фінансів
Пилипець Ганна Олександрівна Депутатка селищної ради, член  комісії з питань бюджету та фінансів
Чалієнко Сергій Олексанжрович Депутат селищної ради, член комісії з питань бюджету та фінансів
 1. Затвердити календар заходів щодо впровадження проекту «Бюджет участі селища Немішаєве»:
9 листопада  2019 року Тренінг з проектного менеджменту
11 листопада – 06 грудня 2019 року (включно) Подача проектних пропозицій
9-13 грудня 2019 року Доопрацювання проектних заявок
15 грудня 2019 року Голосування за проекти
16 грудня 2019 року Оголошення результатів
1 січня – 30 листопада 2020 року Реалізація проектів бюджету участі
До 30 грудня 2020 року Звітування щодо реалізації проекту
 1. Адміністратору сайту Немішаївської селищної ради Кушніренку В. А. забезпечити проведення інформаційної кампанії щодо конкурсу проектів «Бюджет участі селища Немішаєве».
 2. Вважати такими, що втратили чинність, п.2,3 рішення 31 сесії УІІ скликання від 22.11.2018 року «Про внесення змін до рішення 18 сесії УІІ скликання від 17.08.2017 року «Про затвердження Положення про конкурс проектів «Бюджет участі селища Немішаєве» .
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, торгівлі, розвитку інвестицій та земельних відносин, з питань бюджету та фінансів.

  Селищний голова                           С. Замідра

Додаток

до рішення 31 сесії УІІ скликання

від 22.11.2018  року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс проектів «Бюджет участі селища Немішаєве»

(в новій редакції)

 

I. Загальні положення

 1. Цим Положенням регулюється процедура Конкурсу проектів «Бюджет участі селища Немішаєве», основні вимоги до його організації і проведення (далі – Конкурс).
 2. Метою організації бюджету участі є відбір проектів розвитку громади (далі – проекти), які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до Бюджетного Кодексу України, а також інших джерел, не заборонених законодавством, і спрямовані на розв’язання актуальних проблем розвитку Немішаївської територіальної громади та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації.
 3. Бюджет участі – це місцева ініціатива, спрямована на налагодження взаємодії між селищною радою та жителями селища шляхом залучення громадськості до розподілу коштів селищного бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення громадою напрямків використання цих коштів та надання можливості для вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності Немішаївської селищної ради.

3.1. Фінансування здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фонду селищного бюджету.

3.2. Розмір фінансування визначається щорічно при формуванні селищного бюджету.

3.3. Граничний розмір частки співфінансування одного проекту з селищного бюджету не може перевищувати 30 тис. грн.

3.4 Власний внесок учасника (кошторис, праця, матеріали) повинен складати не менше 10% від кошторисної вартості проекту.

 

II. Основні напрями, за якими розробляються проекти

Орієнтовна тематика проектів:

 1. Організація ефективної системи надання соціальних послуг населенню;
 2. Розвиток освіти та спорту;
 3. Реформування системи житлово-комунального господарства;
 4. Удосконалення системи благоустрою населених пунктів;
 5. Удосконалення системи охорони здоров’я;
 6. Удосконалення механізмів організації громадського порядку та охорони довкілля;
 7. Розвиток туристичної діяльності, збереження історичної спадщини;
 8. Розвиток культури;
 9. Розробка та реалізація проектів (програм) з енерго- та ресурсозбереження, у тому числі у житлово-комунальній сфері;
 10. Розвиток підприємництва;
 11. Підвищення безпеки життя, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф на території адміністративно-територіальної одиниці;
 12. Інформаційне забезпечення населення селища Немішаєве.

 

III. Організаційне забезпечення Конкурсу

 1. Організаційно-адміністративне забезпечення Конкурсу здійснюється Конкурсною радою.
 2. Конкурсна рада є вищим органом, який здійснює загальне керівництво щодо організації та проведення Конкурсу. Персональний склад Конкурсної ради затверджується рішенням сесії селищної ради із складу Молодіжного парламенту, Ради старійшин, селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, активістів та експертів. Члени Конкурсної ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
 1. Конкурсна рада:
 • – здійснює необхідні організаційно-технічні заходи з проведення Конкурсу;
 • – розглядає подані проекти на відповідність напрямам Конкурсу, дотримання умов Положення;
 • – надає рекомендації про фінансування проектів, відправлення на доопрацювання та винесення на голосування;
 • – надає консультаційну та організаційну підтримку учасникам Конкурсу.
 1. Рішення Конкурсної ради приймаються простою більшістю голосів її членів і оформлюються протоколом. У разі рівної кількості голосів «за» і «проти» вирішальним є голос голови Конкурсної ради.
 2. За результатами Конкурсу селищна рада укладає договір про реалізацію з переможцями та виділяє фінансування відповідно до вимог бюджетного законодавства.
 3. Профінансовані проекти повинні бути реалізовані не пізніше 30 листопада бюджетного року, в якому на них виділено фінансування.

 

VI. Процедура проведення Конкурсу

 1. Офіційне повідомлення про проведення Конкурсу та умови його проведення публікуються на офіційному сайті Немішаївської селищної ради із зазначенням кінцевого терміну подання заяв на участь у ньому. Інформація про Конкурс доводиться через ЗМІ та шляхом розміщення інформаційних повідомлень на дошках оголошень.
 1. Розробка проектів, що подаються на Конкурс, здійснюється жителями, ініціативними групами та організаціями селища Немішаєве.
 2. Вимоги до написання та подання проектів та форма проектної заявки додаються (додаток 1).
 3. У процесі підготовки проектів їх розробники мають право звертатися, у разі потреби, до секретаря Конкурсної ради для одержання додаткової інформації (на електронну скриньку: gr.budget@gmail.com або особисто в селищну раду за адресою Немішаєве, вул. Садова, 3).
 4. Один конкурсант може подавати лише один проект.
 5. Реєстрація проектів, що беруть участь у Конкурсі, здійснюється селищною радою за поданням повного пакету документів та електронного варіанту проектної заявки.
 6. Члени лічильної комісії не можуть подавати проектні заявки.
 7. Мінімальна кількість підписів, зібраних ініціаторами проекту в його підтримку, становить 25 підписів (зразок підписного листу в додатку 2).
 8. Минулорічні реалізовані проекти не можуть брати участь у даному конкурсі.
 9. Підставою для відмови у реєстрації претендента, як учасника Конкурсу, є:
 • – невідповідність претендента вимогам пункту 3 розділу І цього Положення;
 • – невідповідність змісту проекту основним напрямам, умовам проведення Конкурсу, вимогам щодо їх розроблення;
 • – недотримання умов Конкурсу щодо комплектності поданих документів;
 • – порушення інших умов, визначених у тексті оголошення про Конкурс.

Відмова у реєстрації може бути оскаржена до Конкурсної ради впродовж трьох днів після її одержання.

У разі відмови у реєстрації для участі в Конкурсі апліканти мають право подати удосконалений варіант конкурсної документації, але не пізніше кінцевого терміну, визначеного рішенням Конкурсної ради.

 

 V. Визначення переможців Конкурсу

 1. За результатами подачі проектних заявок Немішаївська селищна рада оприлюднює подані аплікантами проекти на сайті селищної ради та оголошує голосування. Терміни голосування погоджуються з Конкурсною радою.
 1. Голосування за проекти переможці проводиться в два етапи. Перший – онлайн-голосування на сайті Немішаївської селищної ради (за умови технічної можливості). Другий – голосування на загальних зборах відповідно до списків реєстрації.
 2. В кожному бюлетені потрібно підтримати 3 проекти за рейтинговим принципом (1,2,3 місце). Бюлетені вважаються дійсними за умови виконання всіх умов.
 3. Підрахунок голосів здійснює Конкурсна комісія та подає селищній раді протокол для оприлюднення результатів.
 4. Зведені результати голосування оголошуються селищною радою на офіційному сайті Немішаївської селищної ради. За результатами конкурсу приймається розпорядження селищного голови, в якому затверджується перелік переможців.
 5. Фінансування проектів здійснюється відповідно до затверджених цільових Програм та кошторису витрат.
 6. Звіти про результати реалізації проектів, описовий та фінансовий, подаються виконавцями до селищної ради не пізніше 30 днів після останнього дня реалізації проекту відповідно до Плану-графіка. Звіт оприлюднюється на сайті селищної ради.

 

Додаток 1

 до ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс проектів

«Бюджет участі селища Немішаєве»

  Загальні вимоги оформлення:

 • збереження поданої в додатку структури заявки;
 • документ Microsoft Office Word;
 • шрифт – Times New Roman; основний текст – кегль 14; інтервал  –  1,15.

П Р О Е К Т

Назва проекту. Назва проекту повинна бути короткою, виразною і відповідати змісту проекту. Слід уникати занадто узагальнених, абстрактних чи «поетичних» назв, які потребують додаткових пояснень щодо змісту проекту.

1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект (не більше 1500 знаків з інтервалами).

Необхідно висвітлити такі питання:

– описати існуючі проблеми в територіальній громаді, на вирішення якої спрямовано проект;

– визначити цільову групу (перелічіть категорії населення), на які спрямовані результати проекту.

2. Мета та очікуванні результати проекту (не більше 1500 знаків з інтервалами).

Чітко сформулюйте мету проекту (1-2 речення).

Зазначте, чого ви очікуєте за результатами реалізації проекту.

3. Заходи проекту (не більше 1 стор.).

Надайте короткий опис кожного заходу, який дозволить уявити, що і як буде відбуватися.

4. Тривалість і план реалізації заходів проекту (не більше 1 стор.).

Подайте у табличній формі план заходів. Не потрібно вказувати конкретні дати, лише зазначте місяць реалізації даного заходу (“тиждень 1”, “тиждень 2” тощо). Також зазначте лише назву кожного заходу, детальний опис не потрібний.

В таблиці зазначте виконавців – відповідальних за реалізацію заходу (організації-партнери, посадові особи, жителі громади і т.д.)

В графі «Необхідне фінансування» вкажіть суму коштів необхідну для реалізації заходу.

Тривалість

заходу

Захід Місце проведення Виконавець Необхідне фінансування
Тиждень 1 Підготовка заходу 1
Підготовка заходу 2
Тиждень 2 Проведення заходу 1
Підготовка заходу 2

5. Бюджет проекту

В даному розділі ви описуєте усі необхідні кошти й вказуєте джерело отримання даних коштів. Найкраще це показати у таблиці, що додається.

Керівник проекту самостійно визначає статті витрат за проектом відповідно до його цілей та завдань. Зокрема це можуть бути наступні статті: оренда місць проведення заходу; транспортні послуги; оренда обладнання; оргтехніки; прокат костюмів, одягу; художнє оформлення місць проведення заходу; послуги зв’язку; поліграфічні послуги; інформаційні послуги; канцелярські витрати; призи, сувеніри; інші витрати; податки та ін.

В графі «Розрахунок» подається розрахунок конкретної статті витрат. Наприклад:

Оренда зали: 34,00 грн/год х 2,5 год = 85,00 грн

Загальний бюджет проекту

Захід Стаття витрат Розрахунок статті витрат Джерела фінансування
Фонд «Бюджету участі» Заявник Партнери
1 Захід 1
Разом по заходу 1
2 Захід 2
Разом по заходу 2
Разом по проекту

 

6. Моніторинг проекту (не більше 2-3 заходів).

Опишіть, яким чином здійснюватиметься моніторинг за ходом реалізації проекту.

7. Листи підтримки партнерів, жителів, що надають співфінансування по проекту (у грошовому чи у вигляді робіт).

У випадку, якщо партнером виступає організація – лист за підписом керівника. Якщо жителі вулиці, будинку – рішення загальних зборів, підписні листи.

 Дата _____________             Керівник проекту, підпис __________

 

Додаток 2

  до ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс проектів

 «Бюджет участі Немішаєве»

 

 

Підписний лист в підтримку проекту

______________________________________________________

( назва проекту)

№ п/п ПІБ Дата народження (включаючи рік) Адреса Телефон Підпис
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25