Оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності – 1

Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності, що підлягає продажу

Мета проведення незалежної оцінки — визначення  ринкової вартості земельної ділянки  з метою відчуження шляхом продажу

Найменування об’єкта оцінки: Земельна ділянка

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Залізнична, 10А, смт Немішаєве, Бородянський район, Київська область, 07853

Розмір земельної ділянки : 0,1498 га

Кадастровий номер : 3221055900:01:011:0053

Цільове призначення земельної ділянки : для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,машинобудівної та іншої промисловості

Правовий режим земельної ділянки : комунальна власність, в оренді

Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 394332.32 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – ні.

Дата оцінки :  01 вересня  2020 року

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду ДМУ від 31.12.2015 року № 2075  ( у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 року № 198/31650).

Максимальна ціна надання послуги з оцінки – 2750 ( дві тисячі сімсот п’ятдесят ) грн.

Вартість оцінки повинна включати в себе вартість рецензування.

Термін виконання оцінки об’єкту оренди не повинен перевищувати 10 робочих  днів.

Для участі в конкурсі необхідно подати: Конкурсну документацію з підтвердними документами.

До підтвердних документів належать:

  • заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 Положення );
  • інформація про претендента (додаток 5 Положення );
  • копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок .

Копії документів завіряються претендентом, який відповідає за їх достовірність.

Конкурсна пропозиція претендентів подається  у запечатаному конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт в календарних днях.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремо запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

На конверті необхідно зробити відмітку: “На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності”.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або в разі несвоєчасного подання претенденти до участі в конкурсі не допускаються.

Конкурс відбудеться 10 вересня 2020  року о 10-00 годині в приміщенні Немішаївської  селищної ради за адресою смт. Немішаєве, вул.. Садова, 3

Кінцевий термін подання конкурсної  документації:  03  вересня   2020 року до 17-00 год., вул. Садова, 3 смт Немішаєве.

Телефон для довідок: 04577-41236.