Немішаєве – містечко розумних людей

Немішаївська громада щиро вітає Володимира Ісаєнка з виходом у фінал конкурсу на посаду ректора Національного авіаційного університету та бажає перемоги!

З результатом 1077 голосів Володимир Миколайович отримав 34,9% підтримки трудового колективу та став лідером першого туру виборів ректора.  Основою програми В. Ісаєнка є стратегія сталого інноваційного розвитку НАУ на 2018-2023 роки. Вона ґрунтується на традиційних базових цінностях (академічна свобода, академічна ідентичність, людська гідність, солідарність, креативність, лідерство) і буде реалізовуватися на принципах академічної доброчесності, відкритості, прозорості, професіоналізму, соціальної відповідальності, студентоцентризму, інноваційного підходу в усіх сферах діяльності.

Немішаївська загальноосвітня школа №1 виховала багато лідерів новітньої України!

Володимир  Ісаєнко – Професор, доктор біологічних наук (2004), кандидат технічних наук (1985), заслужений працівник освіти України, професор кафедри екології Національного авіаційного університету (2005), академік Академії наук вищої школи України.

Народився 16 квітня 1954 року в селищі Немішаєве Київської області. У 1971 році, після закінчення Немішаївської середньої школи із золотою медаллю, вступив до Київського технологічного інституту харчової промисловості на факультет технології бродильних виробництв, де отримав кваліфікацію інженер-технолог.

Вся трудова діяльність Володимира Миколайовича безпосередньо пов’язана із системою вищої освіти України (крім періоду роботи на посаді інженера Ічнянського спиртового заводу (1976-1977) та служби у лавах Радянської Армії). Почав свою роботу з посад старшого інженера науково-дослідного сектора, молодшого, старшого наукового співробітника Київського технологічного інституту харчової промисловості (1979-1987), там же навчався у аспірантурі (1981-1984), по закінченні якої захистив кандидатську дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

Більше 10 років (1987-1998) перебував на державній службі, працював у центральних органах виконавчої влади у галузі освіти і науки. Спочатку у Міністерстві вищих учбових закладів УРСР на посадах інспектора, головного інспектора, а після набуття Україною незалежності продовжив роботу у Міністерстві освіти України, де займав посади головного спеціаліста, начальника відділу, заступника начальника Головного управління. Брав безпосередню участь в організації та становленні системи ліцензування та акредитації навчальних закладів України, перебував серед числа розробників проектів нормативно-правових актів з питань ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів України, був Координатором міжнародного проекту TACIS з ліцензування та акредитації навчальних закладів України (1996 – 1998). Одночасно займався викладацькою і науковою діяльністю. Навчався в докторантурі (1998-2000). У Національному авіаційному університеті (НАУ), де працював протягом 8 років (2000-2008), пройшов майже усі щаблі університетської кар’єри, від доцента, завідувача кафедри екології, декана факультету екологічної безпеки, директора Інституту міського господарства до проректора.

У 2004 році захистив докторську дисертацію «Біологічно активні речовини антипаразитарної дії в агроекосистемах» і отримав науковий ступінь доктора біологічних наук. У 2005 році В.Ісаєнко присвоєне звання професора кафедри екології Національного авіаційного університету. З 2008 року в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова очолив роботу з організації нового структурного підрозділу університету – Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації. Поряд з тим, з 2009 року там же працював на посаді завідувача кафедри освіти дорослих. За 8 років роботи на посаді директора Інституту ІППК став не тільки потужним, а й кращим структурним підрозділом найбільшого педагогічного університету України.

З 2014 року експерт Програми розвитку ООН в Україні з питань освіти і науки «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у Національну політику України». У вересні 2016 року призначений на посаду виконуючого обов’язків ректора Національного авіаційного університету, на якій працює по теперішній час. З 2016 року навчається в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова для здобуття другої вищої освіти зі спеціальності «Правознавство».

Автор понад 200 наукових праць, у т.ч. 3 підручників, 12 навчальних посібників, 2 монографій, 2 словників, 3 довідників, 10 авторських свідоцтв та патентів. Наукові дослідження пов’язані з екологічним аудитом; екологічною безпекою застосування ГМО; менеджментом освіти на засадах сталого розвитку.

Особисті нагороди: Почесний знак «Відмінник освіти»; Почесний знак «Петро Могила»; Почесна грамота Кабінету Міністрів України.