Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії відділу соціального захисту населення Немішаївської селищної ради

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оголошення конкурсу на офіційному

веб-сайті Немішаївської  селищної ради.

 ОГОЛОШУЄТСЯ КОНКУРС 

     Відповідно до   ст. 10  Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» Немішаївська селищна рада повідомляє про проведення конкурсу на  заміщення вакантної посади

спеціаліста 1 категорії   відділу  соціального захисту населення  

Немішаївської селищної ради     

     

 Основні кваліфікаційні  вимоги до кандидата : 

 • громадянство України;
 • вища  освіта ( не нижче ступеня  магістра, спеціаліста);
 • без вимог до стажу роботи;
 • володіння державною мовою, вільне користування  комп’ютером   та основними програмними засобами;
 • необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.
 • Системні знання в області чинного законодавства, зокрема: Конституції України; законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про запобігання корупції” та інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-правових актів, що стосуються відповідної сфери управління, а саме у сфері соціального захисту населення.

Повинен знати Конституцію України, закони України « Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого  самоврядування», «Про запобігання корупції», укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження  КМУ, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства, основи психології, правила внутрішнього розпорядку, правила ділового етикету, правила охорон праці та протипожежної безпеки, основні програми для роботи на комп’ютері.

Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспити на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого  самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства у сфері соціального захисту населення.

Термін подання документів –  30 днів   з дня публікації оголошення на офіційному сайті селищної ради, по 07.10.2021 року включно.

Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи :

 • Заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
 • Заповнену Особову картка ( форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • Дві фотокартки розміром 4 х 6 см
 • Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;
 • Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік( надається у вигляді роздрукованого примірники заповненої декларації на офіційному сайті НАЗК);
 • Письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статі 1 Закону України                   «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
 • Копію паспорту разом з оригіналом;
 • Копію військового квітка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • Копію документа про загальну середню освіту ( з додатком), для засвідчення та підтвердження факту вивчення особою української мови як навчального предмета ( дисципліни) , або державного сертифікату про рівень володіння державною мовою ( ст. 10 Закону України « Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (характеристики, рекомендації, тощо).

Додаткова інформація надається секретарем конкурсної комісії за телефоном : 41236.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 
на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 12).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 1314).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).

13. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України “Про запобігання корупції”

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 45).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

 ІII. Питання  на перевірку знання Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”

     1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування,  посадової особи місцевого самоврядування   (статті 1,2).

     2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).

     3. Основні принципи  служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

     4. Право на  службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

     5. Основні  напрями  державної  політики  у  сфері  служби в органах місцевого самоврядування  (стаття 6).

     5. Основні обов’язки  посадових осіб місцевого самоврядування  (стаття 8).

     6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування   (стаття 9).

     7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням (стаття 12).

     8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування  (стаття 11).

     9. Класифікація   посад   в органах місцевого самоврядування  (стаття 14).

     10. Ранги   посадових осіб місцевого самоврядування   (стаття 15).

     11. Прийняття  на  службу в органи місцевого самоврядування  (стаття 10).               

     12.Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

     13. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

     14. Підстави припинення  служби в органах місцевого самоврядування (стаття  20).

     15. Оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування  (стаття 21).

     16. Відпустки посадових осіб місцевого самоврядування  (стаття 21).

     17. Пенсійне забезпечення  посадових осіб місцевого самоврядування  (стаття 21).

     18. Відповідальність  за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

     19. Відповідальність  посадової особи місцевого самоврядування  (стаття 24).

ІV. Питання на перевірку знання Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

1.  Поняття місцевого самоврядування, право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (ст.2, 3).

2.  Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

3.  Загальна характеристика елементів системи місцевого самоврядування

(територіальні  громади,  представницькі  та   виконавчі  та  інші  органи   (статті 5, 6, 10, 11).

4. Органи самоорганізації населення та форми добровільного об’єднання

органів місцевого самоврядування (статті 14, 15).

5.  Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основа місцевого

самоврядування (стаття 16).

6.   Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 20).

7.   Законодавство про місцеве самоврядування (стаття 24).

8.  Порядок формування рад (стаття 45).

9.  Сесія ради (стаття 46).

10.  Постійні комісії ради (стаття 47).

11.  Депутат ради (стаття 49).

12.  Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

13.  Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (стаття 71).

14. Місцевий бюджет, його доходи та видатки ( ст.. 61,62,63,64).

15.  Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74, 75).

 

Перелік питань на перевірку знань  відповідно до функціональних повноважень 

Спеціаліст 1 категорії відділу  соціального захисту населення 

Законодавча база : 

Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». 

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»  

1. Реалізація державної політики з питань соціального захисту населення (Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії») 

2. Соціальні гарантії учасникам бойових дій (Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») 

3. Призначення допомоги сім’ям з дітьми 

4. Соціальні гарантії окремим категоріям громадян. (Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

 5. Соціальні послуги населенню (ст. 6, 7, 12 Закону України «Про соціальні послуги» )

 6. Соціальна інтеграція інвалідів (Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» ). 

 7. Забезпечення гендерної рівності (Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»). 

8.    Порядок призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям

9.    Порядок призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

 10. Реалізація державної політики у сфері реабілітації осіб з інвалідністю.

11.  Влаштування: до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку та інвалідів

12. Види соціальної допомоги.

13. Пільгові категорії населення

14. Фінансування заходів щодо соціального захисту населення

15. Органи соціального захисту населення