Конкурс на посаду спеціаліста 1 категорії відділу освіти Немішаївської селищної ради

ОГОЛОШУЄТСЯ КОНКУРС

     Відповідно до   ст. 10  Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» Немішаївська селищна рада повідомляє про проведення конкурсу на  заміщення вакантної посади

 

спеціаліста 1 категорії відділу освіти Немішаївської селищної ради

 

          Основні кваліфікаційні  вимоги до кандидата :

 

 • громадянство України;
 • вища педагогічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра;
 • стаж роботи за фахом не менше одного року;
 • володіння державною мовою, вільне користування комп’ютером   та основними програмними засобами;
 • знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування, в галузі освіти.
 • необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

Повинен знати Конституцію України, закони України « Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого  самоврядування», «Про запобігання корупції», укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження  КМУ, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства, основи психології, правила внутрішнього розпорядку, правила ділового етикету, правила охорон праці та протипожежної безпеки, основні програми для роботи на комп’ютері.

Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспити на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого  самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства у сфері освіти.

Термін подання документів –  30 днів   з дня публікації оголошення на офіційному сайті селищної ради, до 26.02.2021 року.

Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи :

 • Заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
 • Заповнену Особову картка ( форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • Дві фотокартки розміром 4 х 6 см
 • Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;
 • Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік( надається у вигляді роздрукованого примірники заповненої декларації на офіційному сайті НАЗК);
 • Письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статі 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
 • Копію паспорту разом з оригіналом;
 • Копію військового квітка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • Копію документа про загальну середню освіту ( з додатком), для засвідчення та підтвердження факту вивчення особою української мови як навчального предмета ( дисципліни) , або державного сертифікату про рівень володіння державною мовою ( ст. 10 Закону України « Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (характеристики, рекомендації, тощо).

 

Додаткова інформація надається секретарем конкурсної комісії за телефоном : 41236.

 

Перелік питань на перевірку знань  відповідно до функціональних повноважень

  В галузі освіти

Питання на перевірку знання Закону України  «Про повну загальну середню освіту»

 1. Законодавство України про загальну середню освіту та його основні завдання ( ст. 2)
 2. Забезпечення територіальної доступності ( ст. 8)
 3. Організація освітнього процесу ( ст. 10)
 4. Формування класів (груп) у закладах загальної середньої освіти ( ст. 12)
 5. Виховний процес ( ст. 15)
 6. Оцінювання результатів навчання учнів та їх атестація ( ст. 17)
 7. Робочий час та оплата праці педагогічних працівників ( ст. 24)
 8. Інклюзивне навчання ( ст. 26)
 9. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти ( ст. 35)
 10. Система управління закладом загальної середньої освіти ( ст. 36)
 11. Обрання, призначення на посаду та звільнення з посади керівника закладу загальної середньої освіти ( ст. 39)
 12. Педагогічна рада ( ст. 40)
 13. Система забезпечення якості повної загальної середньої освіти ( ст. 42)
 14. Зовнішнє незалежне оцінювання ( ст. 47)
 15. Ресурсне (інформаційне, науково-методичне, матеріально-технічне) забезпечення ( ст. 52)
 16. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій у сфері загальної середньої освіти ( ст. 56)
 17. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти ( ст. 57)
 18. Фінансування системи загальної середньої освіти ( ст. 58)
 19. Фінансово-господарська діяльність закладів загальної середньої освіти ( ст. 59)
 20. Штатні розписи закладів загальної середньої освіти ( ст. 60)

 Питання на перевірку знання Закону України «Про  освіту»

 1. Стаття 4. Забезпечення права на безоплатну освіту
 2. Стаття 10. Складники та рівні освіти
 3. Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти
 4. Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами
 5. Стаття 25. Права і обов’язки засновника закладу освіти
 6. Стаття 26. Керівник закладу освіти
 7. Стаття 29. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти
 8. Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти
 9. Стаття 31. Особливості відносин між закладами освіти та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями
 10. Стаття 32. Стандарти освіти
 11. Стаття 41. Система забезпечення якості освіти
 12. Стаття 54. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу
 13. Стаття 58. Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти
 14. Стаття 61. Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників
 15. Стаття 66. Повноваження органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим
 16. Стаття 67. Повноваження органів із забезпечення якості освіти
 17. Стаття 71. Громадський нагляд (контроль) у сфері освіти
 18. Стаття 78. Фінансування системи освіти
 19. Стаття 79. Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти
 20. Стаття 80. Майно закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти

Питання на перевірку знання Закону України «Про позашкільну  освіту»

 1. Стаття 5. Структура позашкільної освіти
 2. Стаття 8. Основні завдання позашкільної освіти
 3. Стаття 15. Основні напрями позашкільної освіти
 4. Стаття 17. Тривалість занять та режим роботи закладу позашкільної освіти
 5. Стаття 20. Права, обов’язки та соціальний захист вихованців, учнів і слухачів закладу позашкільної освіти

Питання на перевірку знання Закону України «Про дошкільну  освіту»

1.Стаття 6. Принципи дошкільної освіти

 

2.Стаття 11. Заклад дошкільної освіти та його повноваження

 

3.Стаття 12. Типи закладів дошкільної освіти

 

4.Стаття 14. Комплектування груп закладу дошкільної освіти

 

5.Стаття 23. Освітня програма

 

6.Стаття 28. Права дитини у сфері дошкільної освіти

 

7.Стаття 30. Педагогічне навантаження, оплата праці, відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти

 

8.Стаття 32. Атестація педагогічних працівників закладу дошкільної освіти

 

 1. 9. Стаття 34. Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти

 

 1. Стаття 35. Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти