Конкурс на посаду Начальника відділу надання соціальних послуг апарату управління Немішаївської селищної ради

Відповідно до ст. 10 Закону України « Про службу в органах місцевого
самоврядування» Немішаївська селищна рада повідомляє про проведення конкурсу на
заміщення вакантної посади:

Начальника відділу надання соціальних послуг апарату
управління Немішаївської селищної ради.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів :
– громадянство України;
– вища освіта   за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
– Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної
служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше 2 років.
– володіння державною мовою;
– знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого
самоврядування, у сфері соціального захисту та соціальних послуг;
– вільне користування комп’ютером   та основними програмними засобами;
– необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.
Повинен знати Конституцію України, закони України « Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання
корупції», укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради
України, постанови та розпорядження КМУ, інші підзаконні нормативно-правові акти;
інструкцію з діловодства, основи психології, правила внутрішнього розпорядку, правила
ділового етикету, правила охорон праці та протипожежної безпеки, основні програми для
роботи на комп’ютері.
Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого
самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспити на знання Конституції
України, Законів України « Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в
органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства
у сфері соціального захисту населення.
Термін подання документів – 30 днів з дня публікації оголошення на
офіційному сайті селищної ради, до 24.01.2021 року.
Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи :

– Заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із
встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в
органи місцевого самоврядування та проходження служби;
– Заповнену Особову картка ( форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
– Дві фотокартки розміром 4 х 6 см
– Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;
– Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, за минулий рік( надається у вигляді роздрукованого
примірники заповненої декларації на офіційному сайті НАЗК);
– Письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборои,
визначені частиною третьою або четвертою статі 1 Закону України « Про

очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення
відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
– Копію паспорту разом з оригіналом;
– Копію військового квітка (для військовослужбовців або
військовозобов’язаних);
– Копію документа про загальну середню освіту ( з додатком), для засвідчення та
підтвердження факту вивчення особою української мови як навчального
предмета ( дисципліни) , або державного сертифікату про рівень володіння
державною мовою ( ст. 10 Закону України « Про забезпечення функціонування
української мови як державної».

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи,
професійного рівня (характеристики, рекомендації, тощо).

Додаткова інформація надається секретарем конкурсної комісії за
телефоном : 41236.