Виконання бюджету за 9 місяців 2018 року

Аналіз виконання бюджету по Немішаївській селищній раді за 9 місяців 2018 року свідчить про те, що фінансове забезпечення здійснюється у відповідності до бюджетних призначень ,   передбачених рішенням 21 сесії сьомого скликання від 21.12.2017р. «Про селищний бюджет Немішаївської селищної ради на 2018р.»

План надходжень до бюджету Немішаївської селищної ради за 9 місяців 2018 року по загальному фонду  виконаний в цілому на 99,1%. Із запланованих доходів по загальному фонду 8001000,00 грн., фактично отримано 7927997,57 грн., недоотримано доходів на суму –73002,43 грн.

По спеціальному фонду по доходах  план за  9 місяців року,  виконаний в розмірі 99,3%.

Із запланованих доходів по спеціальному фонду 300568,97грн., фактично надійшло коштів до бюджету

в сумі 298573,98 грн.,  недоотримано  доходів в сумі -1994,99грн.

План по доходах по загальному та спеціальному фондах на 9 місяців 2018 року затверджено в сумі 8301568,97грн., надійшло доходів до бюджету в сумі 8226571,55 грн., недоотримано   доходів в сумі 74997,42грн.

Витрачено коштів  за 9 місяців 2018р.по загальному фонду бюджету в сумі 3672555,57грн., по спеціальному фонду бюджету в сумі 3762626,54грн. Всього касові видатки складають 7435182,11грн.

Виконання плану доходів бюджету по загальному фонду за 9 місяців 2018 року

Код Найменування доходів План на

 2018 рік

План на 9 місяців 2018р. Надійшло доходів

 

Різниця

сума

Виконання

%

10000000 Податкові надходження 10090100,00 7860600 7759348,09 -101251,91 98,71
11020000 Податок на прибуток підприємств 13500,00 13500 21477,78 7977,78 159,09
11020202 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 13500,00 13500 21477,78 7977,78 159,09
13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 100,00 100 0,00 -100,00 0,00
13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 100,00 100 0,00 -100,00 0,00
13010200 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 100,00 100 0,00 -100,00 0,00
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги 
1213900,00 998300 1113017,49 114717,49 111,49
14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»; 1213900,00 998300 1113017,49 114717,49 111,49
18000000 Місцеві податки і збори 8862600,00 6848700 6624852,82 -223847,18 96,73
18010000 Податок на майно 3954900,00 2709600 2358393,81 -351206,19 87,04
18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості», 18900,00 14700 7754,26 -6945,74 52,75
18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості», 40100,00 69200 91356,45 22156,45 132,02
18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості»; 48000,00 73900 80322,79 6422,79 108,69
18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості»; 143700,00 92900 94755,64 1855,64 102,00
18010500 «Земельний податок з юридичних осіб»; 2691200,00 1651200 1172973,95 -478226,05 71,04
18010600 «Орендна плата з юридичних осіб»; 677400,00 519500 641326,87 121826,87 123,45
18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»; 80200,00 75900 103986,97 28086,97 137,01
18010900 «Орендна плата з фізичних осіб»; 217900,00 174800 124496,88 -50303,12 71,22
18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб»; 25000,00 25000 25000,00 0,00 100,00
18011100 «Транспортний податок з юридичних осіб»; 12500,00 12500 16420,00 3920,00 131,36
18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 610,00 610,00
18050000 Єдиний податок 4907700,00 4139100 4265849,01 126749,01 103,06
18050300 Єдиний податок з юридичний осіб 210300,00 312200 313499,64 1299,64 100,42
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 4697400,00 3826900 3952349,37 125449,37 103,28
20000000 Неподаткові надходження 190400,00 140300 168649,48 28349,48 120,21
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 8000,00 4700 18857,16 14157,16 401,22
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 1800,00 1800 1842,00 42,00 102,33
21010302 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 1800,00 1800 1842,00 42,00 102,33
21080000 Інші надходження 6200,00 2900 17015,16 14115,16 586,73
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 6200,00 2900 2975,16 75,16 102,59
22081500 Адміністративні штрафи  та штрафні санкції  за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу  алкогольних напоїв та тютюну 0,00 0 14040,00 14040,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 182300,00 135600 149792,32 14192,32 110,47
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 16200,00 11000 16225,97 5225,97 147,51
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 16100,00 10900 16045,97 5145,97 147,21
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 100,00 100 180,00 80,00 180,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 166000,00 124500 133535,76 9035,76 107,26
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 166000,00 124500 133535,76 9035,76 107,26
22090000 Державне мито 100,00 100 30,59 -69,41 30,59
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі оформлення документів на спадщину і дарування 100,00 100 30,59 -69,41 30,59
24000000 Інші неподаткові надходження 100,00 100 0,00 -100,00 0,00
24060000 Інші надходження 100,00 100 0,00 -100,00 0,00
24060300 Інші надходження 100,00 100 0,00 -100,00 0,00
  Усього 10280500,00 8001000 7927997,57 -73002,43 99,09

 

Виконання плану доходів по спеціальному фонду  за 9 місяців 2018 року

 

Код

Найменування План на 2018 рік План на 9 місяців 2018р. Надійшло доходів

 

Різниця

сума

Виконання

%

10000000 Податкові надходження 3400,00 3400,00 3940,26 540,26 115,89
19000000 Інші податки та збори 3400,00 3400,00 3940,26 540,26 115,89
19010000 Екологічний податок 3400,00 3400,00 3940,26 540,26 115,89
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 1200,00 1200,00 1590,26 390,26 132,52
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти 2200,00 2200,00 2350,00 150,00 106,82
20000000 Неподаткові надходження 80068,97 80068,97 78115,72 1746,75 97,56
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 3700,00 3700,00 0,00 -3700,00 0,00
24062100 Грошові стягнення за шкоду,заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 3700,00 3700,00 0,00 -3700,00 0,00
25000000 Власні надходження  бюлжетних установ 76368,97 76368,97 78115,72 1746,75 102,29
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 76368,97 76368,97 78115,72 1746,75 102,29
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 76368,97 76368,97 78115,72 1746,75 102,29
30000000 Доходи від операції з капіталом 100000,00 100000,00 26902,00 -73098,00 26,90
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  100000,00 100000,00 26902,00 -73098,00 26,90
33010000 Кошти від продажу землі 100000,00 100000,00 26902,00 -73098,00 26,90
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим) 100000,00 100000,00 26902,00 -73098,00 26,90
50000000 Цільові фонди 48400,00 117100,00 189616,00 72516,00 161,93
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 165500,00 117100,00 189616,00 72516,00 161,93
Усього 348968,97 300568,97 298573,98 -1994,99 99,34

 

Витрати по бюджету загального фонду за 9 місяців 2018року

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів План на 2018р План на 9 місяців 2018р. Касові видатки

грн.

Фактичні видатки

грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2018р.

грн.

0150 «Організаційне, інформаційно-  0,00        0,00                     0,00  0,00        0,00                     0,00  0,00        0,00                     0,00  0,00        0,00

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у

місті ради (у разі її створення),

міської, селищної, сільської рад»

2371500 1865900 1557823,27 1557823,27
3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям  ветеранів і осіб з інвалідністю,, діяльність яких має соціальну спрямованість» 25000 25000 6635,42 6635,42
3242 Інші заходи  соціального захисту і соціального забеспеченя 275000 207000 206000,00 206000,00
4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 197700 167700 145433,91 145433,91
6030 Організація благоустрою населених пунктів 1193900 1001400 723348,89 723348,89
7130 Здійснення  заходів із землеустрою 100000 100000 87500,00 87500,00
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1156300 1156300 381140,04 381140,04
8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 8000,00 8000,00 3510,00 3510,00
8230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 194400 194400 145800,00 145800,00
8330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природніх ресурсів
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 711100 694900 402776,05 402776,05
Разом   6232900 5420600 3659967,58 3659967,58

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям)

5051 ГО СК «Немішаєве» – одержувач бюджетних коштів 64600,00 64600,00 12587,99 12587,99

 

Витрати по спеціальному фонду за  9 місяців 2018 року

(Інші джерела власних надходжень )

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів План на 2018р Касові видатки

грн.

Фактичні видатки

грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2018р.

грн.

6030/3

 

Організація благоустрою населених пунктів
7700/3 Реалiзацiя програм допомоги i грантiв європейського Союзу, урядiв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, донорських установ 77453,45 71600,00 71600,00  

 

Разом 77453,45 71600,00 71600,00

 

Витрати по спеціальному фонду за 9 місяців 2018 року

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів План на 2018р План на 9 місяців 2018р. Касові видатки

грн.

Фактичні видатки

грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017р.

грн.

0150/7 «Організаційне, інформаційно-  0,00        0,00                     0,00  0,00        0,00                     0,00  0,00        0,00                     0,00  0,00        0,00

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у

місті ради (у разі її створення),

міської, селищної, сільської рад»

161000 161000 125033,50 125033,50

 

7220/7 Газифікація населених пунктів 50000 50000
7330/7 Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 448800 448800 248347,63 248347,63
7461/7 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1500000 1500000 89418,00 89418,00
7691/7 Виконання заходiв за рахунок цiльових фондiв, утворених Верховною Радою Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування i мiсцевими органами виконавчої влади i фондiв, утворених Верховною Радою Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого 665500 617100
8340/7 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 7100 7100,00
9750/7 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 1285300 1285300 1285249,00 1285249,00
9770/7 Інші субвенції з місцевого бюджету 3586600 3586600 1942978,41 1942978,41
Разом 7704300 7655900 3691026,54 3691026,54

 

Використання бюджетних коштів за 9 місяців 2018року

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Оплата праці і нарахування на заробітну плату Комунальні послуги та енергоносії Передача трансфертів на районний бюджет Інші витрати (поточні та капітальні видатки) Всього

витрат

0150 Органiзацiйне, iнформацiйно-аналiтичне та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi селищної ради 1321578,22 40870,09 195374,96 1557823,27
0150/7 Органiзацiйне, iнформацiйно-аналiтичне та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi селищної ради 125033,50 125033,50
3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям  ветеранів і осіб з інвалідністю,, діяльність яких має соціальну спрямованість» 6635,42 6635,42
3242 Інші заходи  соціального захисту і соціального забеспеченя 206000,00 206000,00
4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 145433,91 145433,91
5051 ГО СК «Немішаєве» – одержувач бюджетних коштів 12587,99 12587,99
6030 Організація благоустрою населених пунктів 12604,24 110351,09 600393,56 723348,89
6030/3 Організація благоустрою населених пунктів
7130 Здійснення  заходів із землеустрою 87500,00 87500,00
7220/7 Газифікація населених пунктів
7330/7

 

Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 248347,63 248347,63
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 381140,04 381140,04
7461/7 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 89418,00 89418,00
7691/7 Виконання заходiв за рахунок цiльових фондiв, утворених Верховною Радою Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування i мiсцевими органами виконавчої влади i фондiв, утворених Верховною Радою Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого
7700/3 Реалiзацiя програм допомоги i грантiв європейського Союзу, урядiв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, донорських установ 71600,00 71600,00
8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 3510,00 3510,00
8230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 145800,00 145800,00
8330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природніх ресурсів
8340/7 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 402776,05 402776,05
9750/7 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 1285249,00 1285249,00
9770/7 Інші субвенції з місцевого бюджету 1942978,41 1942978,41
Разом 1334182,46 151221,18 3631003,46 2318775,01 7435182,11

 

 Детальніше :https://fex.net/051142135833